làm quen với scrum

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
làm quen với scrum by Mind Map: làm quen với scrum

1. Agile là gì

1.1. Gặp vấn đề trong

1.1.1. Chia sẻ

1.1.2. Cộng tác

1.1.3. Kỹ thuật

1.1.4. Công cụ

1.1.5. Mở rộng

1.1.6. Hướng phát triển

1.2. Tuyên ngôn Agile

1.2.1. Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ

1.2.1.1. Tự tổ chức

1.2.1.2. Tự quản lý

1.2.2. Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ

1.2.3. Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán và hợp đồng

1.2.3.1. cần biết chính xác khách hàng cần gì

1.2.3.2. cần khách hàng tham gia vào phát triển sản phẩm

1.2.4. Phản hồi với các thay đổi hơn là bám sát kế hoạch

1.2.4.1. linh động thay đổi

1.3. 12 nguyên tắc trong Agile

1.3.1. thỏa mãn yêu cầu của khách hàng thông qua việc giao hàng sớm và liên tục

1.3.2. giao phần mềm chạy được cho khách hàng một cách thường xuyên (giao hàng tuần hơn là hàng tháng)

1.3.3. chào đón việc thay đổi, thậm chí là những việc thay đổi yêu cầu muộn

1.3.4. nhà kinh doanh và kỹ thuật viên phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án

1.3.5. các dự án xây dựng xung quanh cá nhân có động lực, cung cấp cho họ môi trường và các hỗ trợ cần thiết, và tin tưởng họ để hoàn thành công việc

1.3.6. trao đổi trực tiếp mặt đối mặt là phương pháp hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin

1.3.7. phần mềm chạy được là thước đo chính của tiến độ

1.3.8. phát triển bền vững và duy trì nhịp độ phát triển liên tục

1.3.9. liên tục quan tâm đến kĩ thuật và thiết kế để cải tiến sự linh hoạt

1.3.9.1. TDD - test driven development

1.3.9.2. ATDD - acceptence test driven development

1.3.9.2.1. sử dụng kiểm thử chấp nhận tự động

1.3.9.3. Kiểm thử tự động

1.3.9.4. CI

1.3.9.5. ..

1.3.10. sự đơn giản là cần thiết - nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc chưa hoàn thành

1.3.11. nhóm tự tổ chức

1.3.12. thích ứng thường xuyên với sự thay đổi

2. Scrum là gì

2.1. thuộc họ Agile

2.2. phát triển dựa theo thuyết thực nghiệm

2.2.1. mọi tri thức đều đến từ kinh nghiệm

2.3. quan sát và thích nghi

2.4. Nhóm Scrum liên tục thăm dò và điểu chỉnh hoạt động của mình

3. Agile và Scrum có phải là một

3.1. Scrum là 1 framework của Agile

4. Quy trình thực nghiệm

4.1. thuyết thực nghiệm là 3 trụ cột của scrum

5. 3 trụ cột của Scrum

5.1. Minh bạch

5.1.1. mọi tiến trình phải hiển thị rõ ràng

5.1.1.1. giảm thiểu rủi ro

5.1.1.2. gia tăng sự tin cậy

5.1.1.3. nâng cao chất lượng

5.1.1.4. chính xác trong quyết định

5.2. Thanh tra

5.2.1. thường xuyên thanh tao tạo task tiến độ

5.2.2. phát hiện điểm bất thường ngoài ý muốn

5.3. Thích nghi

5.3.1. nếu có vấn đề trong thanh tra, các tiến trình cần được điều chỉnh

5.3.2. nếu có các ý tưởng mới được đánh giá là có lợi cho sản phẩm thì cũng cần điều chỉnh

6. 5 giá trị của scrum

6.1. dũng cảm

6.2. tập trung

6.3. cam kết

6.4. cởi mở

6.5. tôn trọng

7. Tại sao bạn cần Scrum

7.1. độ trực quan, người dùng có thể thấy tiến độ sản phẩm

7.2. giá trị kinh doanh

7.2.1. tập trung chuyển giao các tính năng hoàn chỉnh ngay từ giai đoạn đầu tiên

7.3. khả năng thay đổi

7.3.1. luôn ở tư thế chủ động đón nhận các thay đổi

7.3.2. cơ chế hoạt động dễ thay đổi

7.4. giảm thiểu mức độ rủi ro theo cấp số mũ

7.4.1. do phân đoạn thanh tra và thích nghi liên tục

7.4.2. cơ chế sản xuất theo phân đoạn