Економічне життя в СРСР (1960-1991 рр.)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Економічне життя в СРСР (1960-1991 рр.) by Mind Map: Економічне життя в СРСР (1960-1991 рр.)

1. "Доба застою" за часів Брежнєва

1.1. «Косигінська реформа» (1965 р.)

1.1.1. Запроваджено госпрозрахунок

1.1.2. Розширення самостійності підприємств

1.1.3. Державний план: валові показники -> обсяг продукції

1.1.4. Перебудова системи ціноутворення

1.1.5. Колгоспи + радгоспи -> агропромоб'єднання

1.1.6. Запроваджено бригадний підряд

1.1.7. Підвищення рівня добробуту населення

1.2. Криза (1970 рр.)

1.2.1. Сповільнення економічного зростання

1.2.2. Розпорошення кошту держави

1.2.2.1. 15 загольнодержавними програмами

1.2.2.1.1. Зхідно-Сибірський ТПК

1.2.2.1.2. БАМ

1.2.2.1.3. Інші програми...

1.2.2.2. Хімізація та меліорація сільского господарства

1.2.2.3. Невирішенні проблеми Нечорноземної зони РСФРР

1.2.2.4. Закордонний продукт виріс більш ніж у 10 разів -> дефіцит торгівльної продукції

1.2.2.5. Участь СРСР у гонці озброень

1.2.3. Державний прибуток

1.2.3.1. Отримання кошту від експорту нафти

1.2.4. Причина кризи

1.2.4.1. Здійснення реформ відмувалося за допомогою застарілого партійно-господарського апарату в умовах згортання процесу лібералізації

2. Часи влади Горбачова

2.1. Період "перебудови"

2.1.1. І етап (1985-1986 рр.)

2.1.1.1. Завдання

2.1.1.1.1. Підвищення темпів зростання економіки

2.1.1.1.2. Виробити значну кількість продукції

2.1.1.1.3. Матеріальне стимулювання виробництва

2.1.1.2. Створено спільні малі підприемства, акціонерні товариства, комерційні банки

2.1.1.3. Відсутність правової бази

2.1.1.3.1. Розвиток корупції

2.1.1.3.2. Поява кримінальних структур

2.1.2. ІІ етап (1987-1989 рр.)

2.1.2.1. Адміністративні методи -> економічні

2.1.2.1.1. Надання самостійності підприємствам

2.1.2.1.2. Забезпечення самофінансування підприемств

2.1.2.2. Мнополізація державної власності

2.1.2.2.1. Понад 40% подадків

2.1.2.2.2. Кооперативи мали 1.1% виробників країни

2.1.2.3. Інфляція з 1988 р.

2.1.2.3.1. Зикають товари першої необхідності

2.1.2.3.2. Карткова система

2.1.2.3.3. Зниження життєвого рівня населення

2.1.3. ІІІ етап (1989-1990 рр.)

2.1.3.1. Нобхідність узнаконення різних форм власності

2.1.3.2. Перехід до ринкових відносин

2.1.3.3. Поглиблення суспільно-політичної кризи 1990 р.

3. by Чугунов В. 44 гр