Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Публікації by Mind Map: Публікації

1. Друковані

1.1. Банер

1.1.1. Прямокутне полотно що містить малюнок або текст, рекламного або інформаційного характеру.

1.2. Бланк

1.2.1. Друкована форма документа, що передбачає вставлення користувачем данних у відповідне йщму місце.

1.3. Брошура

1.3.1. невелика за обсягом книжка, зазвичай 10-50 сторінок у мʼякій обкладинці.

1.4. Буклет

1.4.1. Неперіодичне видання у вигляді складеного аркуша . переважно рекламного, презентаційного,іміджевого характеру.

1.5. Візитка

1.5.1. картка призвищем, іменем та іншими відомостями про її власника для вручення під час знайоиства або зустрічи

1.6. газети

1.6.1. переодичне друковане на великих аркушах паперу видання, яке містить різноманітні матеріали про поточні події соціально-політичного, культурного та економічного життя

1.7. книги

1.7.1. зшита водне ціле певна кількість (зазвичай понад 50 сторінок )друкованих або рукописних аркушів ;чи малий за обсягом твір , надрукований окремим виданням ; одна з великих частин літературного твору.

1.8. листи

1.8.1. рукописний або друкований текст , призначений для повідомлення з кимось на відстані ; один із видів поштової кореспонденції; офіційний документ

1.9. Оголошення

1.9.1. повідомлення, про що-небудь

1.10. Листівка

1.10.1. Поштова картка , іноді з малюнком з одного боку

2. Електронні

2.1. Документи які розповсюджуються з електронних носіїв.(веб-сайти. електронні листи , тощо .)

2.2. видавничі системи ( QuarkXPress, Corel Ventura, Adobe MageMaker, Adobe InDesign)

2.3. Настільні публікаціЇ(Microsoft Publisher, Page Plus,Avery DesignPro , Publisher- It!)

3. означення : зробити спільним надбанням, надати всім відкрити для всіх , оголошувати всенародно, видавати ) - процес і результат оприлюднення повідомлень видання