Сучасна українська поезія. Оксана Забужко. Зв'язок поколінь і збереження історичної пам'яті народ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасна українська поезія. Оксана Забужко. Зв'язок поколінь і збереження історичної пам'яті народу в поезії "Рядок з автобіографії" by Mind Map: Сучасна українська поезія. Оксана Забужко. Зв'язок поколінь і збереження історичної пам'яті народу в поезії "Рядок з автобіографії"

1. РЯДОК З АВТОБІОГРАФІЇ Мої предки були не вбогі На пісні та свячені ножі — З моїх предків, хвалити Бога, Заволокам ніхто не служив! Дарували від батька до сина Честь у спадок — як білу кість! Мої предки були красиві — Ворогам на подив і злість. Хай не славою (Бог там з нею!) — Як присягою на шаблях, Мої предки владали землею: Їм належала ця земля! І цупким, наче нить основи Крізь віки однієї сім'ї, Невразливим — пронесли слово І внизали в легені мої... Ох і моцна була порода — Соловки, Магадан, Колима... Мої предки були народом — Тим народом, якого нема.

1.1. Предки - 1.Попередники сучасних поколінь; люди, що жили задовго до теперішніх часів. 2. Родоначальник, той, від кого бере початок рід.

1.2. Свячені ножі Освячення зброї - це традиція нашого народу, цю традицію зустрічаємо в опемі Т. Шевченка "Гайдамаки" ножі.jpg

1.3. Біла кість — люди знатного, дворянського походження

1.4. Присяга на шаблях

1.5. Заволока - захожий із чужої країни, бродяга чужестранний

1.6. Нить основи

1.7. Соловки, Магадан, Колима - місця, де в роки масових репресій 1932-1954р.р. розташовувалися виправно-трудові табори з особливо важкими умовами праці та концтабори для політув’язнених

2. 6. Бесіда за змістом поезії - Хто є ліричним героєм? - Як ліричний герой характеризує своїх предків? Якими вони були? - Що було важливим для предків ЛГ? - Як вороги ставились до предків ЛГ? Чому, на вашу думку, ставлення було саме таким? - Як предкам ЛГ вдавалося "владати землею"? - Що предки пронесли крізь віки і передали ЛГ у спадок? - Якими епітетами ЛГ характеризує слово? Як це пов'язано із місією поета, письменника? - Як ви розумієте значення виразу "моцна порода"? Що загартувало предків ЛГ? - Перечитайте два останні рядки поезії. Чому, на вашу думку, ЛГ вважає, що такого народу більше нема? - Порівняйте емоційний темпоритм на початку та наприкінці поезії. З якою інтонацією - песимістичною чи оптимістичною - варто читати останні два рядки поезії?

2.1. Прийом "Одне речення" Висловіть враження від уроку одним реченням: що вразило, запам’яталося, сподобалося чи не сподобалося.

2.2. Оцінювання навчальної діяльності учнів

2.2.1. Емоційне налаштування. Перегляд і обговорення відео. - Чому питання збереження історичної памяті українського народу є нині дуже актуальним?

3. Напишіть есе на тему "Хто не знає своєї історії, не має майбутнього"

4. Операційні цілі (завдання): учні знають основні факти біографії іта творчості сучасної поетеси та письменниці О. Забужко; виразно, вдумливо й усвідомлено читають її поезію та визначають її настрій; аналізують її ідейно-образний зміст; пояснюють значення поетичних образів; застосовують під час інтерпретації та аналізу художнього твору літературознавчі поняття; висловлюють судження з приводу прочитаної поезії; формують активну громадянську позицію.

4.1. й

5. Мотивація навчальної діяльності

6. Актуалізація знань учнів

6.1. Вступне слово вчителя

6.2. Повідомлення теми і мети уроку

6.3. І. Знайомство з біографією та творчим шляхом О. Забужко Перегляд навчального відео "Оксана Забужко - багатогранна особистість"

7. Тип уроку: засвоєння нових знань

8. Сприймання та засвоєння нового матеріалу

8.1. ІІ. Робота в парах. Укладання опорної схеми "О. Забужко"

8.2. ІІІ. Аналіз поезії "Рядок з автобіографії "

8.2.1. 1. Прийом "Передбачення" Що таке автобіографія? Хто, коли і навіщо пише автобіографію? У якому стилі найчастіше пишуть автобіографію? Чи доводилось вам читати автобіографію, написану в художньому стилі? Читання і обговорення уривків твору остапа Вишні "Моя автобіографія" Що можна сказати про автора такого життєпису? Чому поезія О. Забужко має назву "Рядок з автобіографії"?

8.2.2. 2. Виразне читання поезії вчителем

8.2.3. 3. Навчальна пауза

8.2.4. 4. Самостійне читання поезії учнями

8.2.5. 5. Емоційне сприйняття поезії - Що вас вразило у цій поезії? - Що залишилося незрозумілим? - Про що б ви хотіли поговорити?

8.2.6. 7. Визначення теми та ідеї поезії

8.2.7. 8. Теорія літератури. Пригадайте, що таке алюзія, знайдіть приклади цієї стилістичної фігури в поезії. Спробуйте пояснити, з якою метою автор їх використовує.

8.2.7.1. Алюзія - стилістична фігура, що містить указівку, аналогію чи натяк на певний історичний, міфологічний, літературний, політичний або ж побутовий факт, закріплений у текстовій культурі або в розмовному мовленні.

8.2.8. 9. Мистецький контекст. - Хто з українських письменників теж порушував мотив зв’язку поколінь і важливості збереження історичної пам’яті? - Уявіть себе кліпмейкером. Які картини ви б включили до відеоряду? Яку музику дібрали б? Аргументуйте. Порівняйте з відеокліпом українського вокального дуету "Сестри Тельнюк"

8.2.8.1. ТЕЛЬНЮК: Сестри - Рядок з автобіографії [Оксана Забужко]

9. Підсумок уроку

10. Домашнє завдання