stoffen / materie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
stoffen / materie by Mind Map: stoffen / materie

1. atomen

1.1. Elementen

1.1.1. niet ontleedbaar

1.2. er zijn er ongeveer 100

1.3. verrschillende atomen / ontleedbaren stoffen

1.3.1. molecule

1.3.1.1. mengsels

1.3.1.1.1. verschillende soorte mengsels

1.3.1.1.2. scheidingsmethoden

1.3.1.2. bij verwarming gaan ze trillen

2. ontledings reactie

2.1. thermolyse

2.1.1. dit gaat met behulp temperatuur

2.2. elektrolyse

2.2.1. met behulp van elektriciteit

2.2.2. Nieuw knooppunt

2.3. fotolyse

2.3.1. met behulp van licht

3. vormen van stoffen

3.1. vast

3.2. gas

3.3. vloeibaar

3.4. overgangsfases

3.4.1. overgansfase