Технологія ітерактивного навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Технологія ітерактивного навчання by Mind Map: Технологія ітерактивного  навчання

1. технологія кооперативного навчання

1.1. робота впарах

1.2. ротаційні трійки

1.3. два-чотири-всі разом

1.4. карусель

1.5. робота в малих групах

1.5.1. діалог

1.5.1.1. синтез думок

1.5.1.1.1. спільний проект

1.6. акваріам

2. техноголія колективно групового навчання

2.1. обговорення проблеми в загальному колі

2.2. мікрофон

2.3. незакінчені речення

2.4. мозковий штурм

2.5. навчаючись -учусь

2.6. ажурна пилка

2.7. аналіз стуації

2.8. роз'язування проблеми

2.9. дерево розвязків

3. технологія ситуативного моделювання

3.1. імітаційні ігри

3.2. рольові ігри

4. технологія опрацювання дискусійних питань

4.1. метод ПРЕСА

4.2. займи позицію

4.3. зміни позицію

4.4. неперервна школа думок

4.5. дскусії