Сучасні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасні технології навчання by Mind Map: Сучасні технології навчання

1. Технологія ситуаційного навчання

1.1. Вправи і задачі, які містять опис конкретної життєвої ситуації

2. Ігрові технології

2.1. Види ігор

2.1.1. Ігри вправи

2.1.2. Ігрова дискусія

2.1.3. Ігрова ситуація

2.1.4. Рольова гра

2.1.5. Ділова гра

2.1.6. Колективна творча справа

2.2. Функції

2.2.1. спонукальна

2.2.2. Комунікативна (засвоєння елементів культури спілкування)

2.2.3. Самореалізації (кожен учасник гри реалізує свої можливості)

2.2.4. розважальна ( отримання задоволення)

2.2.5. Діагностична ( виявлення прогалин у знаннях , уміннях та навичках)

2.2.6. Корекційна ( внесення позитивних змін у структуру особистості)

3. Технології навчання у співробітництві

3.1. Малі групи

3.2. Статистичні пари

3.3. Динамічні пари

4. Інформаційні технології

4.1. Об`єкт навчання

4.2. Засіб навчання

4.3. Як елемент методики наукових досліджень