องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. Input

1.1.1. เมาส์

1.1.1.1. Serial Mouse

1.1.1.2. PS/2 Mouse

1.1.1.3. USB Mouse

1.1.1.3.1. ลูกกลิ้ง

1.1.1.3.2. optical

1.1.1.4. Wireless Mouse

1.1.1.5. Mechanical

1.1.1.6. Track ball

1.1.2. คีย์บอร์ด

1.1.2.1. คีย์บอร์ดมาตรฐาน

1.1.2.1.1. แป้นพิมพ์ตัวอักขระ

1.1.2.1.2. แป้นสำหรับควบคุมทิศทาง

1.1.2.1.3. แป้นฟังก์ชัน

1.1.2.1.4. แป้นควบคุม

1.1.2.1.5. แป้นป้อนข้อมูลตัวเลข

1.1.2.2. คีย์บอร์ดติดตั้งภายใน

1.1.2.3. คีย์บอร์ดเออร์โกโนมิกส์

1.1.2.4. คีย์บอร์ดไร้สาย

1.1.2.5. คีย์บอร์ดพกพา

1.1.2.6. คีย์บอร์ดเสมือน

1.1.3. สแกนเนอร์

1.1.3.1. แบบเลื่อนกระดาษ

1.1.3.2. แบบแท่นนอน

1.1.3.3. แบบมือถือ

1.1.4. กล้องดิจิตอล

1.1.4.1. กล้องคอมแพ็ค

1.1.4.2. กล้องดิจิตอลชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว

1.1.4.3. กล้อง DSLR-Like

1.1.4.4. กล้อง Mirrorless

1.1.5. จอสัมผัส

1.1.5.1. ตัวต้านทาน

1.1.5.2. ตัวเก็บประจุ

1.1.5.3. คลื่นเสียงที่ผิวของหน้าจอ

1.1.6. ไมโครโฟน

1.1.6.1. แบ่งตามลักษณะของโครงสร้างวัสดุ

1.1.6.1.1. Cabon mic

1.1.6.1.2. Crystal mic

1.1.6.1.3. Ceramic mic

1.1.6.1.4. Dynamic mic

1.1.6.1.5. Ribbon mic

1.1.6.2. แบ่งตามทิศทางของการรับเสียง

1.1.6.2.1. Uni-Directional mic

1.1.6.2.2. Bi-directional mic

1.1.6.2.3. Omni-directional mic

1.1.6.2.4. Cardioid mic

1.1.6.3. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

1.1.6.3.1. Desk mic

1.1.6.3.2. Hand mic

1.1.6.3.3. Lavalier mic

1.1.6.3.4. Boom mic

1.1.6.3.5. Bing mic

1.1.6.3.6. Wireless mic

1.1.7. เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

1.1.7.1. เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบสัมผัส

1.1.7.1.1. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบปากกา

1.1.7.1.2. เครื่องอ่านบัตร

1.1.7.2. เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไม่สัมผัส

1.1.7.2.1. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD

1.1.7.2.2. เครื่องอ่านบาร์โคดแบบ Linear Imaging

1.1.7.2.3. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์

1.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.1.9. จอยสติ๊ก

1.1.10. แผ่นสัมผัส

1.2. CPU

1.2.1. แบบช็อคเก็ต

1.2.1.1. ยู่ในตลับและถูกครอบด้วยพัดลมเพื่อระบายความร้อน

1.2.2. แบบสล๊อต

1.2.2.1. แผ่นพลาสติกบางๆประกบกันและจะเสียบ CPU ลงไปอีกทีหนึ่ง

1.2.3. ชนิดของCPU

1.2.3.1. แบบแกนเดี่ยว

1.2.3.2. แบบแกนคู่

1.2.3.3. แบบ3แกน

1.2.3.4. แบบ4แกน

1.2.4. หน่วยสำคัญ

1.2.4.1. หน่วยควบคุม

1.2.4.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ

1.3. Memory

1.3.1. หน่วยความจำหลัก

1.3.1.1. แรม

1.3.1.2. รอม

1.3.2. หน่วยความจำสำรอง

1.3.2.1. ฮาร์ดดิกส์

1.3.2.2. ฟล็อบปี้ดิสก์

1.3.2.3. รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ

1.3.2.4. ซีดี

1.3.2.5. ซิบไดร์ฟ

1.3.2.6. เทปแบ็คอัพ

1.3.2.7. การ์ดเมมโมรี

1.3.2.8. Magnetic optical Disk Drive

1.3.3. หน่วยความจำแคช

1.3.3.1. แคชภายนอก

1.3.3.2. แคชภายใน

1.4. Output

1.4.1. อุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ

1.4.1.1. เทอร์มินอล

1.4.1.2. จอซีอาร์ที

1.4.1.3. จอแอลซีดี

1.4.1.4. โปรเจคเตอร์

1.4.2. อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน

1.4.2.1. เครื่องพิมพ์แบบดอทเมตริกซ์

1.4.2.2. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

1.4.2.3. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต

1.4.2.4. พลอตเตอร์

1.4.3. อุปกรณ์ขับเสียง

1.4.3.1. ลำโพง

1.4.3.2. หูฟัง

1.5. Secondary

1.5.1. สื่อเก็บข้อมูลแบบจานแม่เหล็ก

1.5.1.1. Track

1.5.1.2. Sector

1.5.1.3. Floppy disks

1.5.2. ฮาร์ดดิสก์

1.5.3. สื่อเก็บข้อมูลแสง

1.5.3.1. CD

1.5.3.2. DVD

1.5.4. สื่อเก็บข้อมูลอื่น ๆ

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. OS/2

2.1.3. UNIX

2.1.4. Linux

2.1.5. MAC OS

2.1.6. DOS

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. พัฒนาเพื่อใช้งานทั่วไป ใช้งานเฉพาะ ซึ่งผู้ใช้เป็นผู้พัฒนาขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน

2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

2.3.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.3.1.1. เพิ่ม,แทรก,ลบ,จัดเอกสาร

2.3.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.3.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.3.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.3.5. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

3. บุคลากร

3.1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

3.2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ

3.2.1. systems analyst and designer

3.2.2. database administrator

3.2.3. system programmer

3.2.4. application programmer

3.3. ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์

3.4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

3.4.1. System Manager

3.4.2. System Analysis)

3.4.3. Programmer

3.4.4. Supporter