องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เมาส์

1.1.1.1. Sereal Mouse

1.1.1.2. PS/2 Mouse

1.1.1.3. USB Mouse

1.1.1.3.1. ลูกกลิ้ง

1.1.1.3.2. Optical

1.1.1.4. Wireless Mouse

1.1.2. คีย์บอร์ด

1.1.2.1. Desktop Keyboard

1.1.2.2. Desktop Keyboard with hot key

1.1.2.3. Wireless Keyboard

1.1.2.4. Security Keyboard

1.1.2.5. Nootbook Keyboard

1.1.3. กล้องดิจิตอล

1.1.3.1. กล้องคอมแพค (Compact)

1.1.3.2. กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex)

1.1.3.3. กล้อง DSLR-Like (Digital Single Lens Reflex-Like)

1.1.3.4. กล้อง Mirrorless

1.1.3.4.1. Micro 4/3

1.1.3.4.2. Sony E-mount

1.1.4. สแกนเนอร์

1.1.4.1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner)

1.1.4.2. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet-Fed Scanner)

1.1.4.3. สแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner)

1.1.5. ไมโครโฟน

1.1.5.1. แบบคาร์บอน (Cabon mic)

1.1.5.2. แบบคริสตัล (Crystal mic)

1.1.5.3. แบบเซรามิค (Ceramic mic)

1.1.5.4. แบบคอนเดนเซอร์ (Condenser mic)

1.1.5.5. แบบไดนามิค (Dynamic mic)

1.1.5.6. แบบริบบอน (Ribbon mic)

1.1.6. จอสัมผัส

1.1.6.1. ตัวต้านทาน Resistive

1.1.6.2. ตัวเก็บประจุ Capacitive

1.1.6.3. Acousttic wave

1.1.6.4. Infared

1.1.7. จอยสติ๊ก

1.1.7.1. แบบ คันโยก

1.1.7.2. แบบ Analog

1.1.8. เครื่องสแกนบาร์โค๊ด

1.1.8.1. ประเภทตามเทคโนโลยีเซนเซอร์

1.1.8.1.1. Pen Type Scanner

1.1.8.1.2. CCD readers

1.1.8.1.3. Laser readers

1.1.8.1.4. maging Scanner

1.1.8.2. ประเภทตามรูปลักษณ์

1.1.8.2.1. แบบ ด้ามปืน

1.1.8.2.2. แบบ ยึดติดฐาน

1.1.8.2.3. แบบ ที่รูดบัตร

1.1.8.2.4. แบบ PDA Mobile

1.1.8.2.5. แบบ โทรศัพท์มือถือ

1.1.9. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.2. หน่วยประมวลลผล

1.3. หน่วยเก็บข้อมุล

1.4. หน่วยแสดงผล

2. ซอฟแวร์

2.1. ซอฟแวร์ระบบ

2.1.1. Window

2.1.2. Linux

2.1.3. OS/2

2.1.4. UNIX

2.1.5. Mac OS

2.2. ซอฟแวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน(Special Purpose Software)

2.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป(General Purpose Software)

2.3. ซอฟแวร์สำเร็จรูป

2.3.1. ด้านการประมวลคำ

2.3.2. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือตารางทำงาน

2.3.3. ด้านการเก็บและเลือกค้นข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล

2.3.4. ด้านกราฟิก และนำเสนอข้อมูล

2.3.5. ด้านการติดต่อสื่อสารทางไกล

2.3.6. ด้านการพิมพ์ตั้งโต๊ะ

2.3.7. ด้านการลงทุนและจัดการการเงิน

2.3.8. ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

2.3.9. ด้านการจำลอง เกม และการตัดสินใจ

3. บุคลากร

3.1. นักวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysist :SA)

3.2. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

3.3. วิศวกรระบบ (System Engineer)

3.4. ผู้บริหารระบบงาน (Administrator)

3.5. พนักงานปฏิบัติการ (Operator)

3.6. ผู้ใช้ (User)