องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. บุคลากร

1.1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

1.2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ

1.2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

1.2.2. ผู้บริหารฐานข้อมูล

1.2.3. นักพัฒนาโปรแกรมระบบ

1.2.4. นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

1.3. ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์

1.4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

2. ฮาร์ดแวร์

2.1. หน่วยรับข้อมูล

2.1.1. เมาส์

2.1.1.1. Serial Mouse

2.1.1.2. PS/2 Mouse

2.1.1.3. USB Mouse

2.1.1.3.1. ลูกกลิ้ง

2.1.1.3.2. Optical

2.1.1.4. Wireless Mouse

2.1.2. คีย์บอร์ด

2.1.2.1. แป้นพิมพ์มาตรฐาน

2.1.2.2. แป้นพิมพ์ปุ่มพิเศษ

2.1.2.3. แป้นพิมพ์ไร้สาย

2.1.2.4. แป้นพิมพ์ระบบความปลอดภัยสูง

2.1.2.5. แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา

2.1.3. กล้องดิจิตอล

2.1.3.1. กล้องคอมแพค

2.1.3.2. กล้องมิลเลอร์เลส

2.1.3.3. กล้อง DSLR

2.1.3.4. กล้อง DSLR-Like

2.1.4. ไมโครโฟน

2.1.4.1. Desk mic

2.1.4.2. Hand mic

2.1.4.3. Lavalier mic

2.1.4.4. Boom mic

2.1.4.5. Bing mic

2.1.4.6. Wireless mic

2.1.5. สแกนเนอร์

2.1.5.1. แบบเลื่อนกระดาษ

2.1.5.2. แบบแท่นนอน

2.1.5.3. แบบมือถือ

2.1.6. จอสัมผัส

2.1.6.1. Resistive

2.1.6.2. Capacitive

2.1.6.3. Surface acoustic wave

2.1.7. จอยสติ๊ก

2.1.8. เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

2.1.8.1. Pen Type Scanner

2.1.8.2. CCD readers

2.1.8.3. Laser readers

2.1.8.4. Imaging Scanner

2.1.9. เครื่องตรวจข้อสอบ

2.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

2.2.1. หน่วยควบคุม

2.2.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ

2.3. หน่วยแสดงผลข้อมูล

2.4. หน่วยความจำ

2.4.1. หน่วยความจำหลัก

2.4.1.1. รอม

2.4.1.2. แรม

2.4.2. หน่วยความจำรอง

2.4.2.1. ฮาร์ดดิสก์

2.4.2.2. ฟล็อบปี้ดิสก์

2.4.2.3. ซีดี

2.4.2.4. รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ

2.4.2.5. ซิบไดร์ฟ

2.4.2.6. Magnetic optical Disk Drive

2.5. หน่วยสำรองข้อมูล

2.5.1. ฮาร์ดดิสก์

2.5.1.1. internal hard disk

2.5.1.2. hard-disk cartridge

2.5.1.3. hard-disk packs

2.5.2. ฟลอปปีดิสก์

2.5.2.1. แทรค

2.5.2.2. เซกเตอร์

2.5.3. คอมแพคดิสก์

2.5.3.1. CD - Rom

2.5.3.2. CD - R

2.5.3.3. CD - RW

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

3.1.1. Windows

3.1.2. Linux

3.1.3. OS/2

3.1.4. UNIX

3.1.5. MAC OS

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

3.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

3.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

3.3.1. ด้านการประมวลคำ

3.3.2. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือตารางทำงาน

3.3.3. ด้านการเก็บและเลืกค้นข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล

3.3.4. ด้านกราฟิก และการนำเสนอข้อมูล

3.3.5. ด้านการติดต่อสื่อสานทางไกล

3.3.6. ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม

3.3.7. ด้านการลงทุน และจัดการเงิน