องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. อาร์ดเเวร์

1.1. เมาส์

1.1.1. Serial Mouse

1.1.1.1. เป็นเมาส์แบบดังเดิม จะเชื่อมต่อกับพอร์ต Com 1 Com2

1.1.2. PS/2 Mouse

1.1.2.1. เป็นเมาส์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาหัวต่อจะมีขนาดเล็ก ข้อดีของการใช้เมาส์แบบนี้ก็คือจะเหลือพอร์ต

1.1.3. Track ball

1.1.3.1. เป็นเมาส์อีกแบบหนึ่ง สามารใช้โดยการจับเมาส์หงายขึ้นแล้วใช้มือหมุนลูกกลิ้งแทน ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ Note Book

1.1.4. Infrarade Mouse

1.1.4.1. เป็นเมาส์ที่ไม่มีสายเชื่อมต่อระหว่างเมาส์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่จะใช้แสงอินฟาเรดในการรับส่งสัญญาณแทน

1.2. คีย์บอร์ด

1.2.1. desktop keyboard

1.2.1.1. เป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานแบบ 101 ปุ่ม

1.2.2. desktop keyboard with hot key

1.2.2.1. เป็นคีย์บอร์ดที่มีปุ่มพิเศษเพิ่มเข้ามามากกว่าแบบมาตรฐาน

1.2.3. wireless keyboard

1.2.3.1. เป็นคีย์บอร์ดไร้สายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางการเชื่อมต่อไร้สาย

1.2.4. security keyboard

1.2.4.1. เป็นคีย์บอร์ดที่มีระบบรักษาความปลอยภัย

1.2.5. notebook keyboard

1.2.5.1. เป็นคีย์บอร์ดขนาดเล็กและบาง

1.3. สเเกนเนอร์

1.3.1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner)

1.3.2. แบบแท่นนอน (flatbed scanner)

1.3.3. แบบมือถือ (Hand-held scanner)

1.4. จอสัมผัส

1.4.1. ตัวต้านทาน (resistive)

1.4.2. ตัวเก็บประจุ (capacitive)

1.5. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

1.5.1. Pen Type Scanner

1.5.2. CCD readers

1.5.3. Laser readers

1.5.4. Imaging Scanner

1.6. ไมโครโฟน

1.6.1. 1) แบบคาร์บอน (Cabon mic)

1.6.2. 2) แบบคริสตัล (Crystal mic)

1.6.3. 3) แบบเซรามิค (Ceramic mic)

1.6.4. 4) แบบคอนเดนเซอร์ (Condenser mic)

1.6.5. 5) แบบไดนามิค (Dynamic mic)

1.6.6. 6) แบบริบบอน (Ribbon mic)

1.7. กล้องดิจิตอล

1.7.1. 1.กล้องคอมแพค (Compact)

1.7.2. 2.กล้อง DSLR

1.7.3. 3.กล้อง DSLR-Like

1.7.4. 4.กล้อง Mirrorless เช่น Micro 4/3

1.8. จอยสติ๊ก

1.8.1. เป็น joy ที่เกือบจะทุกคนรู้ดีถึงรูปร่างหน้าตาของมัน(คล้ายๆ joystick ของ Family - -") และ การใช้งานของมันซึ่งจะเป็นที่นิยมในการที่เราจะเล่นเกมทั่วไปทั้งหมดก็ว่าได้ เช่น เกมต่อสู้กดท่าต่างๆ เกมวางแผนการรบ เกมแข่งรถ ฯลฯ อีกหลายๆเกมที่เราสามารถเล่นได้ด้วย joystick

1.8.2. เป็น joy นี้จะเห็นไม่บ่อยนักตามร้านเกม เพราะจะมีราคาที่แพง และ เฉพาะเจาะจงเกมที่เราจะใช้เล่นก็คือ เกมแข่งรถ ซึ่ง joy นี้จะให้เรารู้สึกสัมผัสถึงความสมจริง ก็คือมีพวงมาลัยจริงๆมาให้เราใช้ขับรถในเกม ซึ่ง พวงมาลัยรถยนต์ มาพร้อมกับ ชุดเกียร์ เบรค คั่นเร่ง ซึ่งจะให้ความสนุกสุดมันกับผู้ที่เล่นเกมแข่งรถ ซึ่งปัจจุบันเกมแข่งรถนั้นก็มีอิทธพลกับโลกของเกมในปัจจุบันเพราะ ในเกมจะมีรถแต่ละยี่ห้อ แรงๆ เท่ๆ แบบของจริงมาให้เราเลือกเล่น ซึ่งทำให้คนจำนวนมากได้ซื้อ joy พวงมาลัย นี้ไปเล่นเกมกับเกมแข่งรถโดยเฉพาะ

1.8.3. เป็น joy อีกรูปแบบหนึ่งที่จะพบเห็นได้ยาก เพราะเป็น joy ที่ไว้ใช้เล่นเกมที่เฉพาะเจาะจงอย่างเกม ขับเครื่องบิน เพราะว่าจะลักษณะของ joy จะเป็นแบบคั่นบังคับทิศทางของเครื่องบินรถจริงๆ ซึ่งจะให้อารมณ์แบบขับเครื่องรบ(ว่างั้นเถอะ - -") ซึ่งก็จะได้รับความมันอย่างครบถ้วน แต่โดยส่วนตัวแล้วเกมขับเครื่องบินนั้นจะพบเห็นได้น้อยกว่า เกมทั่วๆไปซึ่งทำให้เราใช้ joy นี้เล่นเกมได้น้อย(ไปหน่อย)

1.9. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.9.1. SCANNER LEXMARK X4270

1.9.1.1. เครื่อง SCANNER LEXMARK X4270 เป็นเครื่องแบบ Multi Function คือสามารถทำงานเป็นเครื่อง FAX,SCANNER ,PRINTER,ถ่ายเอกสาร ,โทรศัพท์ รวม 5 FUNCTION ไว้ในเครื่องเดียวกัน SCANNER เป็นแบบ Auto Documents Feeder (แบบดูดกระดาษอัตโนมัติ) ป้อนกระดาษได้ครั้งละ 30-40 แผ่น

2. ซอฟต์เเวร์

2.1. ซอฟต์เเวร์ ระบบ

2.1.1. วินโดว์

2.1.2. รีนุก

2.1.3. โอเอส2

2.1.4. ลิค

2.1.5. mac os

2.1.6. คือโปรแกรม ที่ใช้ในการควบคุมระบบการ ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การบูตเครื่อง การสำเนาข้อมูล การจัดการระบบของดิสก์ ชุดคำสั่งที่เขียนเป็นคำสั่งสำเร็จรูป

2.2. ซอฟต์เเวร์ประยุกต์

3. บุคลากร

3.1. 3.1 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer : SA) ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ

3.2. 3.2 โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือบุคคลที่ทำหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์ต่างๆ(Software) หรือเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้

3.3. 3.3 ผู้ใช้ (User) เป็นผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหรือกำหนดความต้องการในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ว่าทำงานอะไรได้บ้าง ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป

3.4. 3.4 ผู้ปฏิบัติการ (Operator) สำหรับระบบขนาดใหญ่ เช่น เมนเฟรม จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่คอยปิดและเปิดเครื่อง และเฝ้าดูจอภาพเมื่อมีปัญหาซึ่งอาจเกิดขัดข้อง

3.5. 3.5 ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) บุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะควบคุมให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

3.6. 3.6 ผู้จัดการระบบ (System Manager) คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน เป็นผู้ที่มีความหมายต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเป็นอย่างมาก

4. ข้อมูลและสารสนเทศ

4.1. ข้อมูล (DATA)

4.1.1. หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้ตัวเลขตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ต่างๆ ทำความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น เช่น · คะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน

4.2. สารสนเทศ (INFORMATION)

4.2.1. หมายถึง ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ หรือผ่านวิธีการที่ ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำข้อสรุปไปใช้งานหรืออ้างอิง เช่น · เกรดเฉลี่ยของวิชาภาษาไทยของนักเรียน