องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เมาร์

1.1.1.1. serial mouse

1.1.1.2. ps/2 mouse

1.1.1.3. USB mouse

1.1.1.3.1. ลูกกลิ้ง

1.1.1.3.2. optical

1.1.1.4. wireless mouse

1.1.2. คีย์บอร์ด

1.1.2.1. แป้นพิมพ์มาตรฐาน

1.1.2.2. แป้นพิมพ์ปุ่มพิเศษ 101ปุ่ม

1.1.2.3. แป้นพิมพ์ไร้สาย

1.1.2.4. แป้นพิมพ์ระบบความปลอดภัยสูง

1.1.2.5. แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา

1.1.3. กล้องดิจิตอล

1.1.3.1. กล้องคอมแพค

1.1.3.2. กล้อง DSLR

1.1.3.3. กล้อง DSLR-Like

1.1.3.4. กล้อง Mirrorless

1.1.4. ไมโครโฟน

1.1.4.1. แบบคาร์บอน

1.1.4.2. แบบคริสตัล

1.1.4.3. แบบเซรามิค

1.1.4.4. แบบคอนเดนเซอร์

1.1.4.5. แบบไดนามิค

1.1.4.6. แบบริบบอน

1.1.5. จอสัมผัส

1.1.5.1. ตัวต้านทาน

1.1.5.2. ตัวเก็บประจุ

1.1.5.3. คลื่นเสียงที่ผิวของหน้าจอ

1.1.6. จอยสติ้ก

1.1.6.1. เป็นคันโยก มีปุ่มบังคับที่ด้ามคันโยก

1.1.7. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

1.1.7.1. ประเภทตามเทคโนโลยีเซนเซอร์

1.1.7.1.1. Pen Type Scanner

1.1.7.1.2. CCD readers

1.1.7.1.3. Laser readers

1.1.7.1.4. Imaging Scanner

1.1.7.2. ประเภทตามรูปลักษณ์

1.1.7.2.1. แบบด้ามปืน

1.1.7.2.2. แบบยึดติดฐาน

1.1.7.2.3. แบบที่รูดบัตร

1.1.7.2.4. แบบ PDA Mobile

1.1.7.2.5. โทรศัพท์มือถือ

1.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.2. หน่วยประมวลผลข้อมุล

1.2.1. หน่วยคำนวณ และตรรกะ

1.2.2. หน่วยควบคุม

1.2.3. หน่วยความจำหลัก

1.3. หน่วยแสดงผลข้อมูล

1.3.1. จอภาพ

1.3.2. อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector)

1.3.3. อุปกรณ์เสียง (Audio Output)

1.3.4. เครื่องพิมพ์

1.3.5. เครื่องพลอตเตอร์

1.4. หน่อยความจำ

1.4.1. หน่วยความจำหลัก

1.4.1.1. แรม

1.4.1.2. รอม

1.4.2. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

1.4.2.1. แบบจานแม่เหล็ก

1.4.2.2. แบบแสง

1.4.2.3. แบบเทป

1.4.2.4. Flash Drive

1.5. หน่วยความจำสำรอง

1.5.1. แผ่นบันทึก

1.5.2. ฮาร์ดดิสก์

1.5.3. แผ่นซีดี

1.5.4. หน่วยความจำแบบแฟลช

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. linux

2.1.3. os /2

2.1.4. unix

2.1.5. mac os

2.2. ซอฟต์แวต์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1.1. โปรแกรมคำนวณภาษีของกรมศุลกากร

2.2.1.2. โปรแกรมฝากถอนเงินของธนาคาร

2.2.1.3. โปรแกรมระบบสินค้าของห้างสรรพสินค้า

2.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.2.2.1. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.2.2.2. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

2.2.2.3. ซอฟต์แวร์ทำการคำนวณ

2.2.2.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

2.2.2.5. ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร

2.2.2.6. ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟฟิกและมัลติมีเดีย

2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

2.3.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.3.2. ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน

2.3.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.3.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.3.5. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

3. บุคลากร

3.1. ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

3.2. ฝ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม

3.3. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ

3.4. ผู้ใช้

3.4.1. พีเพิลแวร์

3.4.2. ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

3.4.3. ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.4.4. ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

3.4.5. ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์

3.5. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ

3.5.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.5.2. ผู้บริหารฐานข้อมูล

3.5.3. นักพัฒนาโปรแกรมระบ

3.5.4. นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

3.6. ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์

3.7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ