องศ์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องศ์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องศ์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. Input

1.1.1. เมาส์

1.1.1.1. Serial Mouse

1.1.1.2. PS/2Moues

1.1.1.3. USB Mouse

1.1.1.3.1. ลูกกลิ้ง

1.1.1.3.2. Optical

1.1.1.4. Wireless Moues

1.1.2. คีย์บอร์ด

1.1.2.1. คีย์บอร์ดมาตรฐาน

1.1.2.1.1. แป้นพิมพ์ตัวอักขระ

1.1.2.1.2. แป้นสำหรับควบคุมทิศทาง

1.1.2.1.3. แป้นชังก์ชัน

1.1.2.1.4. แป้นป้อนข้อมูลตัวเลข

1.1.2.2. คียืบอร์ดติดตั้งภายใน

1.1.2.3. คีย์บอร์ดเฮอร์โกโนมิกส์

1.1.2.4. คีย์บอร์ดไร้สาย

1.1.2.5. คีย์บอร์ดพกพา

1.1.3. สแกนเนอร์

1.1.3.1. สแกนเนอร์มือถือ

1.1.3.2. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ

1.1.3.3. สแกนเนอร์แท่นเรียบ

1.1.4. กล้องดิจิตอล

1.1.4.1. กล้องคอมแพ็ค

1.1.4.2. กล้องชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว

1.1.4.3. กล้อง DSLR-Like

1.1.4.4. กล้อง Mirrorless

1.1.5. ไมโครโฟน

1.1.5.1. ไดนามิก

1.1.5.2. คอนเดนเซอร์

1.1.6. จอสัมผัส

1.1.6.1. ตัวต้านท่าน

1.1.6.2. ตัวเก็บประจุ

1.1.6.3. คลื่นเสียงที่ผิวหน้าจอ

1.1.7. จอยสติ๊ก

1.1.8. เครื่องอ่านบาร์โค้ต

1.1.8.1. แบบด้ามปืน

1.1.8.2. แบบยึดติดฐาน

1.1.8.3. แบบที่รูดบัตร

1.1.8.4. แบบ PDA Mobile

1.1.8.5. โทรศัพท์มือถือ

1.1.9. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.2. cpu

1.2.1. แบบช็อคเก็ต

1.2.2. แบบสล็อต

1.3. Memory

1.3.1. Compact Flash

1.3.2. Multimedia Memory Card

1.3.3. Secure Digital Card

1.3.4. Memory Stick

1.3.5. Reduce Size Multimedia Card

1.4. Output

1.4.1. จอภาพ

1.4.1.1. CRT (Cathode Ray Tube Monitor)

1.4.1.2. LCD (Liquid Crystal Display)

1.4.1.3. LED (Light Emitting Diod)

1.4.2. เครื่องพิมพ์

1.4.2.1. เครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกซ์

1.4.2.2. เครื่องพิมพ์แบบบรรทัด

1.4.2.3. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต

1.4.2.4. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

1.4.3. พล็อตเตอร์

1.4.4. ลำโพง

1.5. Secondary

1.5.1. จานแม่เหล็ก

1.5.2. ฟลอปปีดิสก์

1.5.3. Modem

1.5.4. ออปติคัลดิสก์

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. Linux

2.1.3. OS/2

2.1.4. UNIX

2.1.5. MAC OS

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

2.3.1. โปรแกรมประมวลผลคำ

2.3.2. โปรแกรมตารางงาน

2.3.3. โปรแกรมนำเสนอผลงาน

2.3.4. โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล

2.3.5. โปรแกรมเว็บเพจ

2.3.6. โปรแกรมสื่อสารระยะไกล

2.3.7. โปรแกรมเขียนแบบ

2.3.8. โปรแกรมกราฟฟิกส์

3. บุคลากร

3.1. ผู้จัดการระบบ

3.2. นักวิเคราะห์ระบบ

3.3. โปรแกรมเมอร์

3.4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์