องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. คีย์บอร์ด

1.1.1.1. PS/2

1.1.1.2. Serial Keyboard

1.1.1.3. USB

1.1.1.4. Wireless

1.1.2. กล้องดิจิตอล

1.1.2.1. กล้องคอมแพค

1.1.2.2. กล้อง DSLR

1.1.2.3. กล้อง DSLR-Like

1.1.2.4. กล้อง Mirrorless

1.1.3. สแกนเนอร์

1.1.3.1. สแกนเนอร์แท่นเรียบ

1.1.3.2. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ

1.1.3.3. สแกนเนอร์มือถือ

1.1.4. ไมโครโฟน

1.1.4.1. แบบมูฟวิ่งคอยล์

1.1.4.2. แบบริบบอน

1.1.4.3. แบบคอนเดนเซอร์หรือคาปาซิเตอร์

1.1.4.4. แบบคาร์บอน

1.1.4.5. แบบคริสตอลหรือแบบเซรามิค

1.1.5. จอสัมผัส

1.1.5.1. ตัวต้านทาน

1.1.5.2. ตัวเก็บประจุ

1.1.5.3. คลื่นเสียงที่ผิวของหน้าจอ

1.1.6. จอยสติ๊ก

1.1.7. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

1.1.7.1. ประเภทตามเทคโนโลยีเซนเซอร์

1.1.7.1.1. Pen Type Scanner

1.1.7.1.2. CCD readers

1.1.7.1.3. Laser readers

1.1.7.1.4. Imaging Scanner

1.1.7.2. ประเภทตามรูปลักษณ์

1.1.7.2.1. แบบด้ามปืน

1.1.7.2.2. แบบยึดติดฐาน

1.1.7.2.3. แบบที่รูดบัตร

1.1.7.2.4. แบบ PDA Mobile

1.1.7.2.5. แบบโทรศัพท์มือถือ

1.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

1.3. หน่วยแสดงผลข้อมูล

1.4. หน่วยความจำ

1.4.1. หน่วยความจำรอม

1.4.2. หน่วยความจำแรม

1.4.2.1. DRAM (ดีแรม) และ SDRAM (เอสดีแรม)

1.4.2.2. SIMM (ซิม)

1.4.2.3. หน่วยความจำเสมือน

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. Linux

2.1.3. OS/2

2.1.4. UNIX

2.1.5. MAC OS

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

3. บุคคลากร

3.1. ผู้จัดการระบบ

3.2. นักวิเคราะห์ระบบ

3.3. โปรแกรมเมอร์

3.4. ผู้ใช้