องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ซอฟแวร์ประยุกต์

2. ซอฟแวร์สำเร็จรูป

3. อินฟอร์เมชั่น

4. บุคลากร

4.1. เจ้าหน้าที่ประฏิบัติการ OPLEWARE

4.2. ประเภทของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (PEOPLEWARE)

4.2.1. ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

4.2.2. ฝ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม

4.2.3. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ

4.3. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์

4.3.1. หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ (EDP Manager)

4.3.2. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน (System Analyst หรือ SA)

4.3.3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

4.3.4. ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Operator)

4.3.5. พนักงานจัดเตรียมข้อมูล (Data Entry Operator)

4.4. พนักงานปฏิบัติการ อาจแบ่งประเภทของบุคลากรคอมพิวเตอร์เป็นระดับต่างๆได้ 4 ระดับ

4.4.1. ผู้จัดการระบบ (System Manager)

4.4.2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

4.4.3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

4.4.4. ผู้ใช้ (User)

5. ฮาร์ดแวร์

5.1. หน่วยรับข้อมูล

5.1.1. เมาส์

5.1.1.1. Serial Mouse

5.1.1.2. PS/2 Mouse

5.1.1.3. USB Mouse

5.1.1.3.1. ลูกกลิ้ง

5.1.1.3.2. Optical

5.1.1.4. Wireless Mouse

5.1.2. คีบอร์ด

5.1.2.1. desktop keyboard

5.1.2.1.1. คีย์บอร์ดมาตรฐานแบบ 101 ปุ่ม

5.1.2.2. desktop keyboard with hot key

5.1.2.2.1. คีย์บอร์ดที่มีปุ่มพิเศษ

5.1.2.3. wireless keyboard

5.1.2.3.1. คีย์บอร์ดไร้สาย

5.1.2.4. security keyboard

5.1.2.4.1. คีย์บอร์ดที่มีระบบรักษาความปลอยภัย

5.1.2.5. notebook keyboard

5.1.2.5.1. คีย์บอร์ดขนาดเล็กและบาง

5.1.3. กล้องดิจิดอล

5.1.3.1. Compact

5.1.3.2. DSLR

5.1.3.3. DSLR-Like

5.1.3.4. Mirrorless เช่น Micro 4/3

5.1.4. สแกนเนอร์

5.1.4.1. Sheet-fed scanner

5.1.4.1.1. แบบเลื่อนกระดาษ

5.1.4.2. flatbed scanner

5.1.4.2.1. แบบแท่นนอน

5.1.4.3. Hand-held scanner

5.1.4.3.1. แบบมือถือ

5.1.5. ไมโครโฟน

5.1.5.1. แบ่งตามลักษณะของโครงสร้างวัสดุ

5.1.5.1.1. แบบคาร์บอน (Cabon mic)

5.1.5.1.2. แบบคริสตัล (Crystal mic)

5.1.5.1.3. แบบเซรามิค (Ceramic mic)

5.1.5.1.4. แบบคอนเดนเซอร์ (Condenser mic)

5.1.5.1.5. แบบไดนามิค (Dynamic mic)

5.1.5.1.6. แบบริบบอน (Ribbon mic)

5.1.5.2. แบ่งตามทิศทางของการรับเสียง

5.1.5.2.1. แบบรับเสียงได้ทิศทางเดียว (Uni-Directional mic)

5.1.5.2.2. แบบรับเสียงได้ 2 ทิศทาง (Bi-directional mic)

5.1.5.2.3. แบบรับเสียงได้รอบทิศทาง (Omni-directional mic)

5.1.5.2.4. แบบรับเสียงบริเวณด้านหน้ารูปหัวใจ (Cardioid mic)

5.1.5.3. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

5.1.5.3.1. แบบตั้งโต๊ะ (Desk mic)

5.1.5.3.2. แบบมือถือ (Hand mic)

5.1.5.3.3. แบบห้อยคอ (Lavalier mic)

5.1.5.3.4. แบบบูม (Boom mic)

5.1.5.3.5. แบบบิง (Bing mic)

5.1.5.3.6. แบบไม่มีสาย (Wireless mic)

5.1.6. จอสัมผัส

5.1.6.1. หน้าจอแบบ Resistive

5.1.6.2. หน้าจอแบบ Capacitive

5.1.7. จอยสติ๊ก

5.1.8. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

5.1.8.1. ประเภทตามเทคโนโลยีเซนเซอร์

5.1.8.1.1. Pen Type Scanner

5.1.8.1.2. CCD readers

5.1.8.1.3. Laser readers

5.1.8.1.4. Imaging Scanner

5.1.8.2. ประเภทตามรูปลักษณ์

5.1.8.2.1. แบบด้ามปืน

5.1.8.2.2. แบบยึดติดฐาน

5.1.8.2.3. แบบที่รูดบัตร

5.1.8.2.4. แบบ PDA Mobile

5.1.8.2.5. โทรศัพท์มือถือ

5.1.9. เครื่องตรวจข้อสอบ

5.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

5.3. หน่วยแสดงผลข้อมูล

5.4. หน่วยความจำ

5.4.1. หน่วยความจำรอม (ROM)

5.4.2. หน่วยความจำแรม (RAM)

5.5. หน่วยสำรองข้อมูล

5.5.1. ฟลอปปี้ดิสก์ (Floppy Disk)

5.5.2. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

5.5.3. ซีดี–รอม (CD-ROM)

5.5.4. DVD-ROM

6. ซอฟแวร์

6.1. ซอฟแวร์ระบบ

6.1.1. Windows

6.1.2. Linux

6.1.3. OS/2

6.1.4. UNlX

6.1.5. MAC OS