องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยประมวลผลข้อมูล

1.1.1. เมาส์

1.1.1.1. Serial Mouse

1.1.1.2. PS/2 Mouse

1.1.1.3. USB Mouse

1.1.1.4. Wireless Mose

1.1.2. คีย์บอร์ด

1.1.2.1. desktop keyboard

1.1.2.2. desktop keyboard with hot key

1.1.2.3. wireless keyboard

1.1.2.4. security keyboard

1.1.2.5. notebook keyboard

1.1.3. กล้องดิจิตอล

1.1.3.1. Compact

1.1.3.2. Mirrorless

1.1.3.3. DSLR

1.1.3.4. DSLR-Like

1.1.4. สแกนเนอร์

1.1.4.1. Sheet-fed scanner

1.1.4.2. flatbed scanner

1.1.4.3. Hand-held scanner

1.1.5. ไมโครโฟน

1.1.5.1. แบบคาร์บอน (Cabon mic)

1.1.5.2. แบบคริสตัล (Crystal mic)

1.1.5.3. แบบเซรามิค (Ceramic mic)

1.1.5.4. แบบคอนเดนเซอร์ (Condenser mic)

1.1.5.5. แบบไดนามิค (Dynamic mic)

1.1.5.6. แบบริบบอน (Ribbon mic)

1.1.6. จอสัมผัส

1.1.6.1. ตัวต้านทาน (resistive)

1.1.6.2. ตัวเก็บประจุ (capacitive)

1.1.6.3. คลื่นเสียงที่ผิวของหน้าจอ (surface acoustic wave)

1.1.7. จอยสติ๊ก

1.1.8. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

1.1.8.1. Pen Type Scanner

1.1.8.2. CCD readers

1.1.8.3. Laser readers

1.1.8.4. Imaging Scanner

1.1.8.5. Slot Scanner

1.2. หน่วยประมวลผล

1.2.1. หน่วยควบคุม (Control Unit)

1.2.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU)

1.3. หน่วยแสดงข้อมูล

1.3.1. แสดงผลทางบนจอภาพ

1.3.1.1. จอซีอาร์ที

1.3.1.2. จอแอลซีดี

1.3.1.3. จอพลาสมา

1.3.2. แสดงผลทางเครื่องพิมพ์

1.3.2.1. เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก

1.3.2.2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์

1.3.3. ลำโพง

1.3.3.1. ลำโพงแบบขยายเสียงในตัว

1.3.3.2. ลำโพงแบบไม่มีวงจรขยายเสียง

1.4. หน่วยความจำ

1.4.1. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

1.4.1.1. รอม

1.4.1.2. แรม

1.4.2. หน่วยความจำรอง (Second Memory)

1.4.2.1. ฮาร์ดดิสก์

1.4.2.2. ฟล็อบปี้ดิสก์

1.4.2.3. ซีดี

1.4.2.4. รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ

1.4.2.5. ซิบไดร์ฟ

1.4.2.6. Magnetic optical Disk Drive

1.4.2.7. เทปแบ็คอัพ

1.4.2.8. การ์ดเมมโมรี

1.5. หน่วยสำรองข้อมูล

1.5.1. เทป

1.5.2. จานแม่เหล็ก

1.5.3. ออปติคัลดิสก์

1.5.4. ส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์

1.5.5. ยูพีเอส

1.5.6. แบตเตอรี่แบบเติมประจุ

1.5.7. Modem (modulation-Demodulation)

1.5.8. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. Linux

2.1.3. OS/2

2.1.4. UNIX

2.1.5. MAC OS

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. คำนวณภาษี

2.2.2. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

2.2.3. โปรแกรมประมวลผลคำ

2.2.4. โปรแกรมค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

2.3.1. โปรแกรมตารางงาน

2.3.2. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

2.3.3. โปรแกรมนำเสนอผลงาน

2.3.4. โปรแกรมเขียนแบบ

3. บุคคลากร

3.1. ผู้จัดการระบบ (System Manager)

3.2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

3.3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

3.4. ผู้ใช้ (User)