องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. บุคลากร

1.1. ผู้จัดการระบบ (System Manager)

1.2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

1.3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

1.4. ผู้ใช้ (User)

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. Linux

2.1.3. OS/2

2.1.4. UNIX

2.1.5. MAC OS

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

2.3.1. ด้านงานกราฟฟิก

2.3.2. ด้านงานเอกสาร

2.3.3. ด้านงานตารางการทำงาน

2.3.4. ด้านการจัดการฐานข้อมูล

2.3.5. ด้านการนำเสนอ

3. ฮาร์ดแวร์

3.1. หน่อยความจำ

3.1.1. คีย์บอร์ด

3.1.1.1. PS/2

3.1.1.2. Serial Keyboard

3.1.1.3. USB

3.1.1.4. Wireless

3.1.2. กล้องดิจิดอล

3.1.3. สแกนเนอร์

3.1.3.1. สแกนเนอร์แท่นเรียบ

3.1.3.2. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ

3.1.3.3. สแกนเนอร์มือถือ

3.1.4. ไมโครโฟน

3.1.4.1. แบบคาร์บอน (Cabon mic)

3.1.4.2. แบบคริสตัล (Crystal mic)

3.1.4.3. แบบเซรามิค (Ceramic mic)

3.1.4.4. แบบคอนเดนเซอร์ (Condenser mic)

3.1.4.5. แบบไดนามิค (Dynamic mic)

3.1.4.6. แบบริบบอน (Ribbon mic)

3.1.5. จอสัมผัส

3.1.5.1. ตัวต้านทาน (resistive)

3.1.5.2. ตัวเก็บประจุ (capacitive)

3.1.6. จอยสติ๊ก

3.1.7. เครื่องอ่านบาร์โค้ต

3.1.7.1. ประเภทตามเทคโนโลยีเซนเซอร์

3.1.7.1.1. Pen Type Scanner

3.1.7.1.2. CCD readers

3.1.7.1.3. Laser readers

3.1.7.1.4. Imaging Scanner

3.1.7.2. ประเภทตามรูปลักษณ์

3.1.7.2.1. แบบด้ามปืน

3.1.7.2.2. แบบยึดติดฐาน

3.1.7.2.3. แบบที่รูดบัตร

3.1.7.2.4. แบบ PDA Mobile

3.1.7.2.5. โทรศัพท์มือถือ

3.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

3.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

3.3. หน่วยแสดงผลข้อมูล

3.3.1. หน่วยความจำชั่วคราว

3.3.2. หน่วยความถาวร

3.4. หน่วยความจำ

3.4.1. หน่วยความจำรอม (ROM)

3.4.2. หน่วยความจำแรม (RAM)

3.4.2.1. DRAM (ดีแรม) และ SDRAM (เอสดีแรม)

3.4.2.2. SIMM (ซิม)

3.4.2.3. หน่วยความจำเสมือน (Virtual Memory)