องค์ประกอบองระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบองระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบองระบบคอมพิวเตอร์

1. บุคลากร

1.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

1.2. โปรแกรมเมอร์

1.3. ผู้ใช้ User

1.4. ผู้ปฏิบัติ

1.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล

1.6. ผู้จัดระบบ

2. ฮาร์ดแวร์

2.1. หน่วยรับข้อมูล

2.1.1. กล้องดิจิตอล

2.1.2. สแกนเนอร์

2.1.3. ไมโครโฟน

2.1.4. จอสัมผัส

2.1.5. จอยสติ๊ก

2.1.6. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

2.1.7. เครื่องตรวจข้อสอบ

2.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

2.2.1. ซีพียู

2.2.2. รอม

2.2.3. แรม

2.2.4. เมนบอร์ด

2.3. หน่วยแสดงผลข้อมูล

2.3.1. จอภาพ

2.3.2. เครื่องปริ้น

2.3.3. อุปกรณ์ฉายภาพ

2.3.4. ลำโพง

2.4. หน่วยเก็บข้อมูล

2.4.1. ฮาร์ดดิสก์

2.4.2. แผ่นซีดี

2.4.3. Memory

2.4.4. flash drive

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

3.1.1. Windows

3.1.2. Linux

3.1.3. OS/2

3.1.4. UNIX

3.1.5. MAC OS

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.2.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

3.2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

3.2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

3.2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

3.2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

3.2.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

3.2.2. ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

3.2.2.1. ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี

3.2.2.2. ซอฟต์แวร์ระบบงานจัดจำหน่าย

3.2.2.3. ซอฟต์แวร์ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม

3.2.2.4. ซอฟต์แวร์อื่นๆ