องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ซอฟต์แวร์

1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1.1. ส่วนควบคุมการทำงานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการทำงานอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการได้ต่อไป

1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.2.1. เน้นในการช่วยการทำงานต่างๆ ให้กับผู้ใช้

2. ฮาร์ดแวร์

2.1. หน่วยรับข้อมูล

2.1.1. แป้นพิมพ์

2.1.2. เมาส์

2.1.3. ไมโครโฟน

2.1.4. Scanner

2.1.5. Barcode Reader

2.1.6. Mouse Pen

2.1.7. Touch Screen

2.2. หน่วยประมวลผล

2.3. หน่วยเก็บข้อมูล

2.3.1. Rom

2.3.2. Ram

2.4. หน่วยแสดงข้อมูล

2.4.1. จอภาพ

2.4.2. Printer

2.4.3. หูฟัง

2.4.4. ลำโพง

2.5. หน่วยสำรองข้อมูล

2.5.1. Floppy Disk

2.5.2. CD-Rom

2.5.3. Harddisk

2.5.4. DVD-Rom

2.5.5. Flash Drive/Handy Drive/Thumb Drive

3. บุคลากร

3.1. ผู้บริหารฐานข้อมูล

3.2. ผู้ใช้

3.3. นักวิเคราะห์เเละออกเเบบระบบ

3.4. โปรเเกรมเมอร์

3.5. ผู้ปฏิบัติการ

3.6. ผู้จัดการระบบ