องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. แป้นพิมพ์

1.1.2. ไมโครโฟน

1.1.3. Scanner

1.1.4. Barcode Reader

1.1.5. Mouse Pen

1.1.6. Touch Screen

1.1.7. เครื่องตรวจของสอบ

1.1.8. Touch Pad

1.2. หน่วยประมวล

1.2.1. CPU

1.3. หน่วยแสดงผล

1.3.1. จอภาพ

1.3.1.1. CRT

1.3.1.2. พลาสม่า

1.3.1.3. TFT

1.3.1.4. LCD

1.3.2. Plotter

1.3.3. ลำโพง

1.3.4. Printer

1.3.4.1. Dot Matrix

1.3.4.2. Ink Jet

1.3.4.3. Laser

1.3.5. Projector

1.4. หน่วยความจำ

1.4.1. RAM

1.4.2. ROM

1.5. หน่วยสำรองข้อมูล

1.5.1. Floppy Disk

1.5.2. CD-ROM

1.5.3. Harddisk

1.5.4. DVD-ROM

1.5.5. Flash Drive/Handy drive/thumb drive

2. ซอฟต์แวร์

3. บุคลากร