องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ซอฟต์แวร์

1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1.1. ดอส

1.1.1.2. วินโดวส์

1.1.1.3. โอเอสทู

1.1.1.4. ยูนิกซ์

1.1.2. ตัวแปลภาษา

1.1.2.1. ภาษาปาสคาล

1.1.2.2. ภาษาเบสิก

1.1.2.3. ภาษาซี

1.1.2.4. ภาษาโลโก

1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.2.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

1.2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

1.2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

1.2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

1.2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

1.2.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

1.2.2. ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

2. ฮาร์ดแวร์

2.1. หน่วยรับข้อมูล

2.1.1. แป้นพิมพ์

2.1.1.1. ไร้สาย

2.1.1.2. เสมือน

2.1.1.3. USB

2.1.2. เมาส์

2.1.2.1. ลูกกลิ้ง

2.1.2.2. แสง

2.1.3. ไมโครโฟน

2.1.4. Scanner

2.1.5. Barcode Rreader

2.1.6. Mouse Pen

2.1.7. Touch Screen

2.1.8. เครื่่องตรวจข้อสอบ

2.1.9. Touch Ped

2.2. หน่วยประมวลผล

2.2.1. CPU

2.2.1.1. ALU

2.2.1.2. CU

2.3. หน่วยแสดงผล

2.3.1. จอภาพ

2.3.1.1. CRT

2.3.1.2. พลาสม่า

2.3.1.3. TFT

2.3.1.4. LCD

2.3.2. Plotter

2.3.3. ลำโพง

2.3.3.1. มีวงจรขยายเสียงในตัว

2.3.3.2. ไม่มีวงจรขยายเสียงในตัว

2.3.4. Printer

2.3.4.1. Dot Matrix

2.3.4.2. Ink Jet

2.3.4.3. Laser

2.3.5. Projector

2.4. หน่วยความจำ

2.4.1. RAM

2.4.1.1. SD RAM

2.4.1.2. RD RAM

2.4.2. ROM

2.5. หน่วยสำรองข้อมูล

2.5.1. Floppy Disk

2.5.2. CD-ROM

2.5.3. Harddisk

2.5.4. DVD-ROM

2.5.5. Flash Drive/Handy Drive/Thumb Drive

3. บุคลากร

3.1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operator)

3.2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ (system)

3.2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.2.2. ผู้บริหารฐานข้อมูล

3.2.3. นักพัฒนาโปรแกรมระบบ

3.2.4. นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

3.3. ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (electronic data processing manager)

3.4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (computer user)