องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดเเวร์

1.1. หน่วยรัข้อมูล

1.2. หน่วยประมวลผลกลาง

1.3. หน่วยความจำหลัก

1.4. หน่วยบันทึกข้อมูล

1.5. หน่วยเเสดงผลข้อมูล

2. ซอฟเเวร์

2.1. ซออฟเเวร์ระบบ

2.1.1. ระบบปฏิบัติการ

2.1.2. ยูทิลิตี้

2.1.3. ดีไวซ์ไดเวอร์

2.1.4. ตัวแปลภาษา

2.2. ซอฟเเวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟเเวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.2.2. ซอฟแวร์สำหรับงานทั่วไป

3. บุคลากรทางคอมพวเตอร์

3.1. ฝ่ายวิเคราะห์เเละระบบงาน

3.2. ฝ่ายเกี่ยวกับโปรเเกรม

3.3. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ

4. สารสนเทศ

4.1. ข้อมูล

4.2. สารสนเทศ

4.3. การจัดการ