องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. 1.หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. คีย์บอร์ด

1.1.1.1. ไร้สาย

1.1.1.2. เสมือน

1.1.1.3. USB

1.1.2. เม้าส์

1.1.2.1. ลูกกลิ้ง

1.1.2.2. แสง

1.1.3. ไมโครโฟน

1.1.4. scanner

1.1.5. Barcode Reader

1.1.6. Mouse Pen

1.1.7. Touch Screen

1.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.1.9. Touch Pad

1.2. 2.หน่วยประมวลผล

1.2.1. CPU

1.2.1.1. ALU

1.2.1.2. CU

1.3. 3.หน่วยความจำ

1.3.1. หน่วยความจำหลัก

1.3.1.1. รอม

1.3.1.2. แรม

1.3.2. หน่วยความจำรอง

1.3.2.1. ฮาร์ดดิส

1.3.2.2. ฟล็อบปี้ดิสก์

1.3.2.3. ซีดี

1.3.2.4. รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ

1.3.2.5. ซิปไดร์ฟ

1.3.2.6. Magnetic optical Disk Drive

1.3.2.7. เทปแบ็็คอัพ

1.3.2.8. การ์ดเมมโมรี

1.4. 4.หน่วยสำรองข้อมูล

1.4.1. CD-ROM

1.4.2. DVD-ROM

1.4.3. HARDDISK

1.4.4. Floppy Disk

1.4.5. Flash Drive/handy Drive/Thumb Drive

1.5. 5.หน่วยแสดงผล

1.5.1. ลำโพง

1.5.1.1. มีวงจรขยายเสียงในตัว

1.5.1.2. ไม่มีวงจรขยายเสียงในตัว

1.5.2. Plotter

1.5.3. Projecter

1.5.4. Printer

1.5.4.1. Dot Matrix

1.5.4.2. Ink Jet

1.5.4.3. Laser

1.5.5. จอภาพ

1.5.5.1. CRT

1.5.5.2. พลาสมา

1.5.5.3. TFT

1.5.5.4. LCD

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. ระบบปฏิบัติการ

2.1.1.1. ดอส

2.1.1.2. วินโดวส์

2.1.1.3. โอเอสทู

2.1.1.4. ยูนิกซ์

2.1.2. ตัวแปลภาษา

2.1.2.1. ภาษาปาสคาล

2.1.2.2. ภาษาเบสิก

2.1.2.3. ภาษาซี

2.1.2.4. ภาษาโลโก

2.1.3. ยูทิลิตี้

2.1.4. ดีไวซ์ไดเวอร์

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

2.2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน

2.2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.2.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

2.2.2. ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน

3. บุคคลากร

3.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.2. โปรแกรมเมอร์

3.3. ผู้ใช้

3.4. ผู้ปฏิบัติการ

3.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล

3.6. ผู้จัดการระบบ