Kế hoạch năm 2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế hoạch năm 2018 by Mind Map: Kế hoạch năm 2018

1. Bán hàng

1.1. 37,300/54,000 AT35 69%

1.1.1. VM 29,700/30,000 99%

1.1.2. BH 5,000/18,000 27.8%

1.1.3. BTV 2,600/6,000 43.3%

1.2. Công nợ

1.2.1. Duy trì công nợ dưới 7 tỷ

1.3. Khách hàng

1.3.1. Đại lý 1, 2, KH cuối

1.3.2. Hãng xe, Đơn vị sản xuất xe

1.3.3. Tiếp cận đại lý đối thủ

1.3.4. Phát triển khu vực miền Tây

1.3.5. Khách hàng Quốc tế ??

1.4. Sensor

2. Thu phí

2.1. 29/40 tỷ 72.6%

2.2. 46,000 xe

3. Sản phẩm, dịch vụ

3.1. Hardware

3.1.1. AT35

3.1.2. UDI add-on

3.1.2.1. 3G, CAN bus, OBD (Q2)

3.1.3. AT36

3.1.3.1. 2G/3G/4G, Jamming detection (Q2)

3.2. Software

3.2.1. Mobileye integration (Q2)

3.2.2. OBD integration (Q2)

3.2.3. Cập nhật các ứng dụng v3 dành cho khách hàng lên phiên bản mới, giao diện đẹp hơn, nhiều tiện ích hơn (Q2-Q3)

3.2.4. Web phiên bản Quốc tế (Philippines)

3.3. Tăng cường độ an toàn, ổn định, hiệu năng hoạt động của hệ thống Server

4. Chăm sóc KH

4.1. Viết tài liệu và đào tạo kỹ thuật lắp đặt các loại TB trên các loại xe khác nhau cho NV DVKH (Q2-Q3)

4.2. Chuyển giao Tool cho các Chi nhánh để chủ động support KH, giảm tải cho Vietmap (Q1)

4.2.1. App monitor xe mất tín hiểu https://monitor.quanlyxe.vn (Q1)

4.2.2. App SIM management (Q1)

4.2.3. App Admin tool (Q1)

4.3. Khắc phục lỗi Tổng đài Asterisk (Q1)

4.4. Khảo sát chỉ số thiện cảm của KH định kỳ hằng Quý để cải tiến liên tục DVKH (Q2, Q4)

5. Nhân sự

5.1. Hiện tại : 86 người

5.2. Rà soát performance của từng nhân viên để đánh giá và điều chính (Q2)

5.3. Automate các Tool, tích hợp các App (Q2-Q4)

5.4. Tối ưu lại quy trình công việc và nhân sự phòng DVKH để tăng năng suất (Q1-Q2)

5.5. Đào tạo, trao đổi 1-1, tạo động lực

5.6. Tuyển thêm Sales : 2 người (Q2)

5.7. Tuyển thêm nhân viên thu phí : 1 người (Q2)

5.8. Tuyển thêm NV cho Taxi : 1 Team Leader (Q1) 1 CSKH + Supporter (Q1) 1 Sales miền Bắc (Q2) 1 Sales miền Trung (Q2)

6. Taxi

6.1. Hiện tại

6.1.1. Số khách hàng : 12

6.1.1.1. Sử dụng Hardware : 3 KH

6.1.1.2. Sử dung Software : 6 KH

6.1.1.3. Sử dụng Hardware + Software : 3 KH

6.1.2. Số lượng xe : 1,613

6.1.2.1. Sử dụng Hardware : 78 xe

6.1.2.2. Sử dung Software : 1,090 xe

6.1.2.3. Sử dụng Hardware + Software : 445 xe

6.2. Mục tiêu

6.2.1. Kết thúc dự án Vinataxi (April)

6.2.2. Test và hoàn chính App Taxi Standard Package (April)

6.2.3. Tập trung bán App Taxi Standard Package, hạn chế bán Hardware (Q2)

6.2.3.1. Hết tháng 6 có 3,000 xe và hết năm là 10,000 xe trong hệ thống

6.2.4. Nghiên cứu giải pháp quản lý và điều xe cho Doanh nghiệp (Q2-Q4)

6.3. Thực hiện

6.3.1. Đẩy mạnh tiếp cận KH (Q2-Q4)

6.3.2. Tìm đối tác cung ứng đồng hồ Taxi (Q2)

6.3.3. Xây dựng chính sách hoa hồng, giá cụ thể cho các chi nhánh

6.3.4. Phân chia khách hàng khu vực cho Bảo Huy và Bảo Toàn Việt (Q2)