องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์แวร์

1.1. 1.หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เม้าส์

1.1.1.1. ลูกกลิ้ง

1.1.1.2. แสง

1.1.2. คีบอร์ด

1.1.2.1. ไร้สาย

1.1.2.2. เสมือน

1.1.2.3. USA

1.1.3. ไมโครโฟน

1.1.4. barcode Reader

1.1.5. Scanner

1.1.6. Mouse Pen

1.1.7. Touch Screen

1.1.8. เครื่องตรวจข้องสอบ

1.1.9. Touch Pad

1.2. 2.หน่วยประมวล

1.2.1. CPU

1.2.1.1. ALU

1.2.1.2. CU

1.3. 3.หน่วยความจำ

1.3.1. หน่วยความจำหลัก

1.3.1.1. ROM

1.3.1.2. RAM

1.3.2. หน่วยความจำรอง

1.3.2.1. ฮาร์ดดิส

1.3.2.2. ฟล็อบปี้ดิสก์

1.3.2.3. ซีดี

1.3.2.4. รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ

1.3.2.5. ซิปไดร์ฟ

1.3.2.6. Magnetic optical Disk Drive

1.3.2.7. เทปแบ็คอัพ

1.3.2.8. การ์ดเมมโมรี่

1.4. 4.หน่วยสำรองข้อมูล

1.4.1. CD-ROM

1.4.2. DVD-ROM

1.4.3. HARDDISK

1.4.4. Floppy Disk

1.4.5. Flash Drive/handy Dive/Thumb Dive

1.5. 5.หน่วยแสดงผล

1.5.1. ลำโพง

1.5.1.1. มีวงจรขยายเสียงในตัว

1.5.1.2. ไม่มีวงจรขยขเสียงในตัว

1.5.2. Plotter

1.5.3. Projecter

1.5.4. Printer

1.5.4.1. Dot Matrix

1.5.4.2. Ink Jet

1.5.4.3. Laser

1.5.5. จอภาพ

1.5.5.1. CRT

1.5.5.2. พลาสมา

1.5.5.3. Tft

1.5.5.4. LCD

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. ระบบปฎิบัติการ

2.1.1.1. ดอส

2.1.1.2. วินโดวส์

2.1.1.3. โอเอสทู

2.1.1.4. ยูนิกซ์

2.1.2. ตัวแปลภาษา

2.1.2.1. ภาษาปาสคาล

2.1.2.2. ภาษาเบสิก

2.1.2.3. ภาษาซี

2.1.2.4. ภาษาโลโก

2.1.3. ยูทิลิตี้

2.1.4. ดีไวซ์ไดเวอร์

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์สำเร็จรูป

2.2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลค่า

2.2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน

2.2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนองาน

2.2.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

2.2.2. ซอฟต์แวร์เฉพราะงาน

3. บุคคลากร

3.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.2. โปรแกรมเมอร์

3.3. ผู้ใช้

3.4. ผู้ปฎิบัติการ

3.5. ผู้หารฐานข้อมูล

3.6. ผู้จัดการระบบ