ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ by Mind Map: ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

1. Мета

1.1. Створення комфортних умов навчання

1.2. Відчуття учнем своєї успішності

1.3. Побудова продуктивного успішного процесу

2. Цілі й завдання

2.1. Розширення пізнавальних можливостей учнів у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел

2.2. Можливості перенесення набутих умінь і навичок на різні предмети та позашкільне життя

2.3. Формування внутрішньої глибокої мотивації

3. Принципи

3.1. Активності

3.2. Відкритого зворотнього зв'язку

3.3. Експериментування

3.4. Довіри в спілкуванні

3.5. Рівності позицій

4. Форми інтерактивного навчання

4.1. Кооперативне навчання

4.1.1. Навчання в парах

4.1.2. Ротаційні трійки

4.1.3. Карусель

4.1.4. Робота в малих групах

4.1.5. Акваріум

4.2. Колективно-групове навчання

4.2.1. Мікрофон

4.2.2. Кейс-метод

4.2.3. Ажурна пилка

4.2.4. Вирішення проблеми

4.2.5. Мозковий штупм

4.2.6. Незакінчені речення

4.3. Ситуативне моделювання

4.3.1. Імітації

4.3.2. Спрощене судове слухання

4.3.3. Розігрування ситуацій за ролями

4.4. Опрацювання дискусійних питань

4.4.1. Прес-метод

4.4.2. Займи позицію

4.4.3. Зміни позицію

4.4.4. Неперевна шкала думок

4.4.5. Дебати

5. Методи навчання

5.1. Інформаційні

5.2. Мотиваційні

5.3. Регулятивні