HÜCRENİN YAPISI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HÜCRENİN YAPISI by Mind Map: HÜCRENİN YAPISI

1. Zarla çevrili organeli vardır

2. Zarla çevrili organeli yoktur

3. Bakteri, Arkebakteri

4. Ökaryot Hücre

5. Prokaryot Hücre

6. hayvanlar bitkiler protistalar mantarlar