HÜCRENİN YAPISI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HÜCRENİN YAPISI by Mind Map: HÜCRENİN YAPISI

1. Zarla çevrili organeli yoktur

2. Bakteri, Arkebakteri

3. Prokaryot Hücre

4. Zarla çevrili organeli vardır

5. Ökaryot Hücre

6. hayvanlar bitkiler protistalar mantarlar