hücrenin yapısı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
hücrenin yapısı by Mind Map: hücrenin yapısı

1. Sorulacak sorular

1.1. En önemli ayrımı nedir?

1.2. ribozom neden hepsinde var ?

1.3. çekirdeğin varlığı neden ökaryot hücredir?

1.4. neden bakteri ve hayvan farklı grupta?

1.5. klorofil pigmenti ?

2. canlıların gelişmişliklerine göre hücreleri ayırmak...

3. Prokaryot ve Ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır