POLITIK & ORGANISERING

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
POLITIK & ORGANISERING by Mind Map: POLITIK & ORGANISERING

1. SELVSTÆNDIGE STYRINGSKÆDER

1.1. STAT

1.2. REGION

1.3. KOMMUNE

2. STYRINGSFORMER

2.1. MAGISTRAT

2.2. MELLEMKOMMUNER

2.3. UDVALGSKOMMUNER

3. MED-KOMMUNE

4. FRIKOMMUNE-FORSØG

5. ORGANISATION

5.1. BORGMESTER

5.1.1. BYRÅDET

5.1.2. ØKONOMIUDVALGET ( ENESTE LOVPLIGTIG UDVALG)

5.2. DIREKTION

5.3. ØKONOMI & PERSONALE

5.4. STABENE

5.5. FORVALTNING I HJØRRING - 5 STÅENDE UDVALG

5.5.1. ARBEJDSMARKEDSFORVALTNING

5.5.2. BY, KULTUR & ERHVERV

5.5.3. TEKNINK & MILJØ

5.5.4. SUNDHED, ÆLDRE & HANDICAP

5.5.5. BØRNE & UNDERVISNING