Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Utbygging by Mind Map: Utbygging

1. Prosesser

1.1. Ordremottak

1.2. Planfasen

1.3. Utbyggingsfasen

1.4. Dokumentasjon og KOA

1.5. Ordreavsluttning

2. Støttesystemer

2.1. PSU

2.2. Power BI

2.3. Telenor

2.3.1. SSE

2.3.2. MI

2.3.3. Astrix

2.3.4. Meridian

3. Dokumentasjon

3.1. Kvalitetssystem

3.2. Wiki

3.3. Gunders corner

4. Roller

4.1. Service Manager

4.2. Produksjonsleder

4.3. Radioplanlegger

4.4. Site Acq-koordinatot

4.5. Siteplanlegger

4.6. Prosjektør