Подільність натуральних чисел

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Подільність натуральних чисел by Mind Map: Подільність натуральних чисел

1. Найменше спільне кратне

1.1. формування поняття найменше спільне кратне

2. Ознаки подільності на 3,9

2.1. формування вміннь користуватися ознаками подільності на 3,9

3. Ознаки подільності на 2,5,10

3.1. формування вмінь користуватися ознаками подільності на 2, 5, 10

4. Дільники та кратні натурального числа

4.1. формування понять дільник, кратне

5. Прості та складені числа

5.1. формування понять просте число, складене число

6. Розкладання на прості множники

6.1. навчити розкладати числа на прості множники

7. Найбільший спільний дільник

7.1. формування поняття найбільший спільний дільник

8. Найменше спільне кратне

8.1. формування поняття найменше спільне кратне

9. Розв"язування вправ. Самостійна робота №1.

9.1. вдосконалення знань, умінь, навичок

10. Узагальнення та систематизація знань

10.1. узагальнити та систематизувати знання

11. Контрольна робота

11.1. визначити рівень навчальних досягнень учнів