Розмаїття мистецьких напрямів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Розмаїття мистецьких напрямів by Mind Map: Розмаїття мистецьких напрямів

1. Концепція гуманістичних письменниць Ольги Кобилянської та Лесі Українки грунтувалася на чуттєвій сфері людини та її внутрішньому світі.

2. У центрі художнього зображення неоромантиків була яскрава, неповторна особистість, що протистояла сірій масі.

3. У напрямі імпресіонізму працював Михайло Коцюбинський. У його творах були якро виражені психологізм, пластичність та ліричність стилю, ескізна манера.

4. Проза Коцюбинського відзначалась переважно зображально-виражальними засобами.

5. Концентрація чуття, динамічність, колоритність, ліричність, психологізм - ці риси притаманні експресивним новелам Василя Стефаника.

6. В українській літературі пов`язане з угрупуванням на Заході "Молода Муза"(Львів, 1907-1909) та журналом "Українська хата" (Київ, 1909-1914).

7. Членами "Молодої Музи" були: М.Яцків. П.Карманський, В.Пачовський, Б.Лепкий, С.Чарнецький, В.Бирчак, С.Твердохліб, О.Луцький.

8. Уильовому річищі символізму розвивалася драматургія О.Олеся та С.Черкасенка.

9. Перший етап в українському модернізмі був - декаданс (занепад). Характерні: песимізм, фаталізм та краса згасання.

10. Другим етапом був власне модернізм. 20-60 роки XX століття. Саме цей етап вважали розквітом модернізму.

11. Третім етапом є - авангардизм. Ще його називають мистецтвом протесту і руйнування.

12. Особливостями модернізму в Україні вважають: поєднання романтичного та реалістичного, синтез різноманітних стилів модернізму, тісний зв`язок модернізму з національним. соціальним життям.

13. Українські письменники кінця XIX - початку XX століть не цуралися ані соціальних тем, ані національних традицій української літератури.

14. Твори Лесі Українки фіксували прагненнядо гармонії ідеалу з життєвою правдою, способу зробити можливе реальним, піднести пересічну дійсність до висот духу.

15. Такі письменники як М.Вороний, О.Олесь, М.Коцюбинський и М.Чернявський намагались наблизити рідне писемництво до новітніх и сучасних течій у світовій літературі.