ลำไส้อุดตัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ลำไส้อุดตัน by Mind Map: ลำไส้อุดตัน

1. การวินิจฉัย

2. การรักษา

3. พยาธิสภาพโรค

4. อาการ

5. อาการแสดง

6. การพยาบาล