Технології інтерактивного навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Технології інтерактивного навчання by Mind Map: Технології інтерактивного навчання

1. Інтерактивні технології кооперативного навчання

1.1. робота в парах;

1.2. змінювані трійки

1.3. два-чотири-всі разом

1.4. карусель

1.5. робота в малих групах

1.6. акваріум

1.7. коло ідей

2. Технології колективно-групового навчання

2.1. незакінчені речення

2.2. мікрофон

2.3. ажурна пилка

2.4. мозковий штурм

2.5. дерево рішень

2.6. розв'язання проблем

3. Технології ситуативного моделювання

3.1. імітаційні ігри

3.2. рольова гра

3.3. драматизація

4. Технології опрацювання дискусійних питань

4.1. метод прес

4.2. займи позицію

4.3. зміни позицію

4.4. неперервна шкала думок

4.5. дебати