«Впровадження методів та форм інтерактивного навчання в навчально-виховний процес початкової шк...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
«Впровадження методів та форм інтерактивного навчання в навчально-виховний процес початкової школи» by Mind Map: «Впровадження методів та форм інтерактивного  навчання в навчально-виховний процес  початкової школи»

1. Інтерактивні технології кооперативного навчання;

1.1. робота в парах;  ротаційні (змінювані) трійки;  два – чотири - всі разом;  карусель;  робота в малих групах;  акваріум;  коло ідей.

2. Інтерактивні технології колективно-групового навчання;

2.1. обговорення проблеми в загальному колі;  мікрофон;  незакінчені речення;  мозковий штурм;  ажурна пилка;  навчаючи - вчусь;  аналіз ситуації;  розв'язання проблем;  дерево рішень.

3. Технології ситуативного моделювання;

3.1. симуляції;  спрощене судове слухання;  громадські слухання;  розігрування ситуації за ролями.

4. Технології опрацювання дискусійних питань.

4.1.  метод ПРЕС;  займи позицію;  зміни позицію;  неперервна шкала думок;  дискусія;  оцінювальна дискусія;  дебати;  дискусія в стилі телевізійного ток-шоу.

5. Самоосвітня діяльність педагога