Външнополитическо прогнозиране

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Външнополитическо прогнозиране by Mind Map: Външнополитическо прогнозиране

1. 3. Значението на външнополитическото прогнозиране.

1.1. Всяко външнополитическо решение изисква външнополитическо прогнозиране. Самото прогнозиране обаче няма нужда да е предхождано от решение или план.

1.1.1. Значението на външнополитическото прогнозиране расте със сложността на проблема и скоростта на промените в него.

1.1.1.1. Колкото по-добро е външнополитическото прогнозиране на една държава толкова по-добри са решенията, които тя взима защото са по информирани.

2. 4. Кой се занимава с външнополитическо прогнозиране?

2.1. Освен държавни звена и служби с ВП се занимават и независими организации и научни институти. Големите държави имат органи за външнополитическо прогнозиране, които им помагат във взимането на решения.

2.2. Поради сложността на материята използването на компютърна техника във външнополитическото прогнозиране е пряко ограничено. Дисциплината все още разчита на преценките на компетентни лица и експерти.

3. 1. Какво е външнополитическа прогноза?

3.1. Външнополитическата прогноза е вторична информация и не се извлича от непосредствено наблюдение.

4. 2. Основна Функция на външнополитическото прогнозиране?

4.1. Намалява се някаква неопределеност в бъдещето.

5. 5. Колко е точно външнополитическото прогнозиране?

5.1. Прогнозиране в областта на соц. отношения е по-малко точно поради сложността на материята.

5.2. При прогнозиране на събитя точността също е ниска.

5.3. Точността е по висока когато трябва да се определя общия характер, направленията и тенденциите в различни процеси.

5.4. Как можем да го направим по точно?

5.4.1. Като подобрим качеството или количеството на използваната информация

5.4.2. Като съкратим срока на прогнозата

5.4.3. Като вместо моновариантна прогноза представим поливариантна такава.

5.5. Що е то хипотеза и за какво се използва във външнополитическото прогнозиране?

5.5.1. Освен обосновани и логически изведени прогнози има и прогнози основани на хипотези. Най-общо хипотеза = интуитивна прогноза.

5.5.1.1. Въпреки своите различия в повечето случай хипотезите и прогнозите работят заедно и се допълват.

6. 6.А външнополитически сценарии какво е?

6.1. Форма за предвиждане. Използва се да проследи етапите на ситуация или процес и да ги съчетае с хипотези и прогнози за бъдещето.

6.1.1. А за какво се използва?

6.1.1.1. За да се провери достоверността на някое външно политическо предвиждане или прогноза. Ако не можеш да построиш РЕАЛИСТИЧЕН сценарий, който води към бъдещето очертано от прогнозата значи прогнозата е слаба.

7. 7. Методи на външнополитическото прогнозиране.

7.1. 1. Еднолично прогнозиране. Негов недостатък е субективизма на експерта, едностранчивост, недостатъчна информираност и тн.

7.2. 2. Колективно прогнозиране. Елиминира част от недостатъците на едноличното прогнозиране. Проблемът е, че за да стигне колективът до единна прогноза участниците правят компромиси със своите позиции. Това може да навреди на точността на този метод.

7.3. 3. Метод на имитационните игри. Много стар метод. Използвал се е 500 години преди христа. Прилага се и сега. Ситуацията се разиграва а участниците персонифицират личности или външнополитически сили, като се опитват да мислят като тях.