Abu ubaidah al-jarrah

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Abu ubaidah al-jarrah by Mind Map: Abu ubaidah al-jarrah

1. Peribadi

1.1. Pemalu

1.2. Membenarkan

1.3. Sangat dipercayai

1.3.1. Kisah nasrani- Minta wakil sahabat paling dipercayai

2. Perang

2.1. Badar

2.1.1. bunuh ayah, 58:22

2.2. Uhud

2.2.1. Tercabut gigi dek cabut luka Rasulullah saw

3. Islam

3.1. di tangan Abu bakar

3.2. awal

4. Sumbangan

4.1. Dicalon khalifah, tolak

4.2. Ketua pasukan hadang kafilah

4.2.1. Bahagi sekarung kurma

4.3. Gabenor Syam

4.3.1. Kisah taun- Ingkar perintah khalifah kerana tak mahu tinggalkan lokaliti.