Abu ubaidah al-jarrah

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Abu ubaidah al-jarrah by Mind Map: Abu ubaidah al-jarrah

1. Peribadi

1.1. Pemalu

1.2. Membenarkan

1.3. Sangat dipercayai

1.3.1. Kisah nasrani- Minta wakil sahabat paling dipercayai

2. Sumbangan

2.1. Dicalon khalifah, tolak

2.2. Ketua pasukan hadang kafilah

2.2.1. Bahagi sekarung kurma

2.3. Gabenor Syam

2.3.1. Kisah taun- Ingkar perintah khalifah kerana tak mahu tinggalkan lokaliti.

3. Perang

3.1. Badar

3.1.1. bunuh ayah, 58:22

3.2. Uhud

3.2.1. Tercabut gigi dek cabut luka Rasulullah saw

4. Islam

4.1. di tangan Abu bakar

4.2. awal