ปณิธานปีใหม่ 2561

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปณิธานปีใหม่ 2561 by Mind Map: ปณิธานปีใหม่ 2561

1. วิ่งรอบสนาม 100 รอบ

2. กินให้น้อย

3. สนามกีฬากลาง

4. กินอาหารที่ให้พลังงานพอเหมาะ

5. ควบคุมอาหาร

6. ทำอะไร

6.1. ลดความอ้วน 5 Kg

7. ที่ไหน

7.1. โรงเรียน

7.2. บ้าน

7.3. บนที่นอน

7.4. ร้านอาหาร

7.5. ร้านบุฟเฟ่

8. อย่างไร

8.1. เต้นออกกำลังกายทุกวัน

8.2. ควบคุมอาหาร

8.3. เต้น

9. เมื่อไร

9.1. ตอนเย็นหลังเลิกงาน และก่อนนอน

10. เพื่ออะไร

10.1. รูปร่างที่ดีกว่า และสุขภาพที่แข็งแรง

10.2. หน้าท้องแบนราบ

10.3. ตามหาเนื้อคู่

11. การควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากขึ้น