L'Univers

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
L'Univers by Mind Map: L'Univers

1. Sistema solar

1.1. És el conjunt format per el sol, vuit planetes i cometes i asteroides.

1.2. Els planetes tenen orbites el·líptiques que coincideixen amb el pla equatorial del sol.

1.2.1. Planetes interiors: Mercuri, Venus, Terra i Mart

1.2.2. Planetes exteriors: Júpiter, Saturn, Urà i Neptú.

1.3. El sol

1.3.1. Està format principalment per Hidrògen i Heli.

1.3.2. Està a un 150 milions de Km de la Terra.

1.3.3. L'energia que emet el sol ve de les reaccions que es produeixen al seu interior, les quals arriben en forma de llum i calor a la Terra.

1.4. Translació i rotació

1.4.1. Translació: moviment que la Terra realitza al voltant del sol, una volta equival a 1 any.

1.4.2. Rotació: moviment que fa la Terra al girar al voltant del seu eix, una volta equival a 24 hores.

1.5. Fases de la Lluna

1.5.1. Lluna nova.

1.5.2. Lluna creixent.

1.5.3. Lluna plena.

1.5.4. Lluna decreixent.

2. Científics

2.1. Aristòtil

2.1.1. Defensava el geocentrisme, és a dir, que la Terra és el centre del món i que la resta de planetes i estrelles giren al seu voltant.

2.2. Copérnic

2.2.1. Defensava l'heliocentrisme, és a dir, ell creia que el sol es trobava al centre de l'univers i que la Terra i els altres planetes giraven al seu voltant.

2.3. Kepler

2.3.1. Va fer 3 lleis amb les quals va descriure matemàticament els moviments dels planetes en les seves orbites al voltant del sol.

2.3.1.1. Primera llei: diu que tots els planetes es desplacen al voltant de sol en orbites el·líptiques.

2.3.1.2. Segona llei: diu que el radi que uneix un planeta amb el sol escombra àrees iguals en temps i espai.

2.3.1.3. Tercera llei: T2=k•r3

2.4. Galileu

2.4.1. Va millorar el telescopi.

2.4.2. Va descobrir diverses coses

2.4.2.1. Els quatre satèl·lits de Júpiter.

2.4.2.2. Els cràters de la Lluna.

2.4.2.3. Les taques solars.

2.4.2.4. les fases de Venus.

2.5. Newton

2.5.1. Va descobrir la gravetat

2.5.1.1. La seva hipòtesi deia que hi ha d'haver una força instantània que actui a distància sense contacte entre els cossos i que a més la seva intensitat depèn d'alguna cosa.

2.6. Doppler

2.6.1. Va aportar l'efecte Doppler, el qual després altres científics el van adaptar com el desplaçament cap al vermell.

2.6.1.1. És l'aparent canvi de freqüència d'una ona produït pel moviment relatiu de la font respecte del seu observador.

2.7. Einstein

2.7.1. Va presentar la teoria de la relativitat en la que va reformular per complet el concepte de gravetat.

2.8. Hubble

2.8.1. Va fer una llei anomenada Llei de Hubble o Expansió de l'Univers.

2.8.1.1. Aquesta llei consistia en una relació lineal que va obtenir entre el desplaçament cap al vermell i la distància, això li va permetre calcular la velocitat d'expansió de l'Univers.

2.9. Penzias i Wilson

2.9.1. Van descobrir la radiació còsmica de microones, cosa que va ajudar a descobrir la radiació còsmica de fons (radiació residual que prové del període de desacoblament).

2.10. Hawking

2.10.1. Va contribuir en els teoremes de la singularitat.

2.10.2. Ha estudiat el Big Bang.

2.10.3. Sobretot ha estudiat els forats negres.

3. Exoplanetes

3.1. Són planetes que orbita en una estrella que no és el sol.

3.2. Es van començar a descobrir cap al 1990 des de aleshores s'han descobert molts.

4. Astrologia

4.1. Interpreta com els astres afecten a una persona segons la seva posició, és a dir, relaciona la posició dels astres amb les característiques de les persones.

5. Astronomia

5.1. Estudia els astres, els coses celestes, el seu moviment i els fenòmens que es deriven d'aquest moviment..

6. Cosmologia

6.1. És l'estudi de l'univers en global, inclòs l'origen de l'univers.