ДСОП

Мисловна карта

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ДСОП by Mind Map: ДСОП

1. Аутизъм

1.1. Нарушения в социалните взаимоотношения

1.2. Нарушения на речта и езика

1.3. Стереотипен, повтарящ се репертоар на действия и интереси

2. С обучителни трудности

2.1. Специфични обучителни трудности

2.1.1. Дислексия

2.1.2. Дисграфия

2.1.3. дискаркулия

2.2. ХАДВ

2.2.1. Лоша концентрация

2.2.2. Лоша координация

3. ИН

3.1. ЗПР

3.1.1. 1. От конституционален произход - инфантилизъм

3.1.2. 2. Обусловени от продължителна соматична слабост

3.1.3. 3. От психогенен произход

3.1.4. 4. От церебрално - органичен произход

3.2. Лека ИН

3.3. Умерена ИН

3.4. Тежка ИН

3.5. Дълбока ИН

4. Множество увреждания

4.1. Стереотипно поведение

4.2. Агресия

4.3. Автоагресия

4.4. Придружаващи болестни процеси/епилепсия/

4.5. Поведенчески отклонения

5. С хронични заболявания

5.1. Соматични

5.1.1. Ортопедични

5.1.2. Сърдечни

5.1.3. Ендокринни

5.1.4. Ревматични

5.1.5. Онкохематологични

5.1.6. Други

5.2. Неврологични

5.2.1. Наследствени и дегенеративни болести на ЦНС и Периферната НС

6. Деца в риск

7. Физически увреждания

7.1. Заболявания на опорно - двигателния апарат

7.2. Вродени аномалии

7.3. Даун

7.4. Чупливо Х-хромозома

7.5. ДЦП

8. Сензорни увреждания

8.1. Увреждане на слуха

8.1.1. Глухота

8.1.2. Късно оглушаване

8.1.3. Тежко Чуване

8.1.4. Глухи деца с Мн. Увр.

8.2. Увреждане на зрението

8.2.1. Частична слепота

8.2.2. Вродена слепота

8.2.3. Придобита слепота

9. Езиково - говорнти нарушения

9.1. Езикови нарушения

9.1.1. Закъсняло езиково развитие

9.1.2. Дисфазия

9.1.3. Алалия

9.2. Говорни нарушения

9.2.1. Заекване

9.2.2. Дисфония

9.2.3. Дизартрия

9.2.4. Диспраксия