ДСОП

Мисловна карта

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ДСОП by Mind Map: ДСОП

1. Деца в риск

2. Аутизъм

2.1. Нарушения в социалните взаимоотношения

2.2. Нарушения на речта и езика

2.3. Стереотипен, повтарящ се репертоар на действия и интереси

3. С обучителни трудности

3.1. Специфични обучителни трудности

3.1.1. Дислексия

3.1.2. Дисграфия

3.1.3. дискаркулия

3.2. ХАДВ

3.2.1. Лоша концентрация

3.2.2. Лоша координация

4. ИН

4.1. ЗПР

4.1.1. 1. От конституционален произход - инфантилизъм

4.1.2. 2. Обусловени от продължителна соматична слабост

4.1.3. 3. От психогенен произход

4.1.4. 4. От церебрално - органичен произход

4.2. Лека ИН

4.3. Умерена ИН

4.4. Тежка ИН

4.5. Дълбока ИН

5. Физически увреждания

5.1. Заболявания на опорно - двигателния апарат

5.2. Вродени аномалии

5.3. Даун

5.4. Чупливо Х-хромозома

5.5. ДЦП

6. Сензорни увреждания

6.1. Увреждане на слуха

6.1.1. Глухота

6.1.2. Късно оглушаване

6.1.3. Тежко Чуване

6.1.4. Глухи деца с Мн. Увр.

6.2. Увреждане на зрението

6.2.1. Частична слепота

6.2.2. Вродена слепота

6.2.3. Придобита слепота

7. Езиково - говорнти нарушения

7.1. Езикови нарушения

7.1.1. Закъсняло езиково развитие

7.1.2. Дисфазия

7.1.3. Алалия

7.2. Говорни нарушения

7.2.1. Заекване

7.2.2. Дисфония

7.2.3. Дизартрия

7.2.4. Диспраксия

8. Множество увреждания

8.1. Стереотипно поведение

8.2. Агресия

8.3. Автоагресия

8.4. Придружаващи болестни процеси/епилепсия/

8.5. Поведенчески отклонения

9. С хронични заболявания

9.1. Соматични

9.1.1. Ортопедични

9.1.2. Сърдечни

9.1.3. Ендокринни

9.1.4. Ревматични

9.1.5. Онкохематологични

9.1.6. Други

9.2. Неврологични

9.2.1. Наследствени и дегенеративни болести на ЦНС и Периферната НС