ดาวฤกษ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ดาวฤกษ์ by Mind Map: ดาวฤกษ์

1. ความสว่างของดาวฤกษ์

1.1. ความสว่างปรากฎ

1.1.1. ความสว่างที่เห็นจากโลก

1.1.2. บอกได้เป็นตัวเลขไม่มีหน่วย

1.1.2.1. เรียกว่าแมกนิจูด

2. สีและอุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์

2.1. สีขึ้นอยู่กับอุณหภููมิพื้นผิว

2.1.1. อุณหภูมิต่ำ

2.1.1.1. สีค่อนข้างแดง

2.1.2. อุณหภูมิสูง

2.1.2.1. สีน้ำเงินอมขาวหรือสีน้ำเงิน

3. จุดจบดาวฤกษ์

3.1. ดาวแคระขาว

3.1.1. ขนาดเท่าดวงอาทิตย์

3.1.1.1. ปลดปล่อยพลังงานความร้อนและพลังงานแสง

3.1.2. เปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม

3.2. ดาวนิวตรอน

3.2.1. เป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่

3.2.1.1. ปลดปล่อยความร้อนออกสู่ภายนอก

3.2.1.2. เมื่อไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมจนหมด

3.2.1.3. โปรตอนและอิเล็กตรอนรวมตัวกัน

3.2.1.4. ปลดปล่อยพลังงานระเบิดอย่างรุนแรง

3.2.1.5. เรียกซุปเปอร์โนวา

3.2.1.6. หลังระบเิดรวมตัวกันอย่างหนาแน่น

3.3. หลุมดำ

3.3.1. มวลสารปริมาณมากยุบตัวอัดแน่น

3.3.2. ระเบิดเป็นซุปเปอร์โนวา

3.3.3. แกนกลางมีมวลเหลือยุบเป็นดาวดับความหนาแน่นมหาศาล

3.3.4. ดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปภายในโดยไม่สามารถออกมาได้

4. กำเนิดดาวฤกษ์

4.1. เกิดจากกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่

4.1.1. คือเนบิวลา

4.2. กลุ่มแก๊สยุบตัวช้าๆ

4.2.1. เกิดจากแรงโน้มถ่วงศูนย์กลางแก๊ส

4.3. อุณหภูมิเพิ่งถึงล้านองศา

4.3.1. เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ของไฮโดรเจน

4.4. ดวงอาทิตย์สลาย

4.4.1. การสิ้นสุดของระบบสุริยะ

5. วิวัฒนาการดาวฤกษ์

5.1. การสิ้นสุดของดาวฤกษ์ใกล้เคียงดวงอาทิตย์

5.1.1. เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์

5.1.1.1. หลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม

5.1.1.1.1. แรงดันเพิ่ม

5.1.1.2. อุณหภูมิลดต่ำลง

5.1.1.2.1. ดาวฤกษ์เปลี่ยนเป็นสีแดง

5.1.2. ไม่เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์

5.1.2.1. หลอมฮีเลียมเป็นคาร์บอน

5.1.2.1.1. แรงดันภายในลด

5.1.2.2. แรงโน้มถ่วงสูงกว่าแรงดัน

5.1.2.2.1. ดาวยักษ์แดงยุบตัวลงกลายเป็นดาวแคระขาว

5.1.2.3. ผิวรอบนอกมีแก๊สห่อหุ้ม

5.1.2.3.1. คือเนบิวลาดาวเคราะห์

5.2. การสิ้นสุดของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่

5.2.1. เมื่อดาวฤกษ์อายุมาก

5.2.1.1. แกนกลางยุบตัว

5.2.1.1.1. แรงโน้มถ่วงมาก

5.2.1.2. เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์

5.2.1.2.1. เกิดการระเบิดรุนแรง

5.2.1.3. เรียกว่า ซุปเปอร์โนวา

5.2.2. หลังเกิดซุปเปอร์โนวา

5.2.2.1. ดาวฤกษ์ยุบตัวลง

5.2.2.1.1. เป็นดาวนิวตรอน

5.2.2.2. อาจกลายเป็นดาวดับความหนาแน่นมหาศาล

5.2.2.2.1. เรียกหลุมดำ