Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kambodsja by Mind Map: Kambodsja

1. Samfunn/stat

1.1. Pos.

1.1.1. Bidra i internasjonale marked.

1.1.2. Økonomien i landet vokser.

1.1.3. Flere arbeidsplasser >vekst øk.

1.2. Neg.

1.2.1. Skjev byttehandel.

1.2.2. Utnyttet av andre.

1.2.3. Miljøet forurenses.

1.2.4. Ressurser brukes opp.

2. Individ

2.1. Pos.

2.1.1. Få info om rettigheter.

2.1.2. Flere arbeidsplasser.

2.1.3. Flere produkter.

2.2. Neg.

2.2.1. Arbeidere utnyttes.

2.2.2. Dårlig forhold/ lønn.

2.2.3. Helse.