Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Food by Mind Map: Food

1. ส้มตำ

1.1. ตำไทย

1.2. ตำลาว

1.3. ตำปูปลาร้า

1.4. ตำข้าวโพด

1.5. ตำหอยสด

1.6. ตำหอยแครง

2. ก๋วยเตี๋ยว

2.1. เย็นตาโฟ

2.2. ก๋วยเตี๋ยวเรือ

2.3. เนื้อเปื่อย

2.4. สุกี้

2.5. น้ำใส

3. ข้าวพัด

3.1. ข้าวพัดกุ้ง

3.2. ข้าวพัดอเมริกัน

3.3. ข้าวพัดนรก

3.4. ข้าวพัดขมิ้น

3.5. ข้าวพัดทะเล

4. ต้มยำกุ้ง

5. คะน้าปลาเค็ม