Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

D afdelingsplan 2011-2012 by Mind Map: D afdelingsplan 2011-2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

D afdelingsplan 2011-2012

Dalton 3.1 | JHO

Dapter

De vaksecties geven aan welke onderdelen nog moeten worden toegevoegd. Moet voor de zomer gebeurd zijn. Er kan een overlap voor de secties in de ict toepassing en de producten op dapter. Dapter wordt in de introductieweek van de eerste klas ingezet. Vervolgens zullen de vaksecties tijdens de eerste les ook hun deel voor rekening nemen.

vakreflectieformulieren zijn leeg

vakoverstijgende formulieren zijn leeg

start bij aanvang van het schooljaar

Teletop

iedere docent in elke jaarlaag heeft deadlines voor toetsen en inleveropdrachten in de planning op teletop staan.

betekenisvolle momenten staan in Teletop gepland, opdat leerlingen minimaal 2 maal in 12 weken hun vakreflectie aanvullen

deadlines voor de zelfadviezen en vakoverstijgende reflecties staan op teletop

leerlingen plannen hun daltonuren in zowel de boven- als onderbouw

SOM

training docenten

training administratie

gebruik in voortgangsvergaderingen

ICT-toepassing

Nederlands, word op google-docs/ muiswerk, verwachte resultaten: leerlingen leren omgaan met word en daarmee ook hun schrijfvaardigheid

MVT, ICT-toepassing; Audiovisueel; bijvoorbeeld audacity, verwachte resultaten; iedere periode maakt een leerling een opname van de eigen spreekvaardigheid om zo groei te laten zien.

M&M, ICT-toepassing; Time Rime; een toepassing waarbij online tijdslijnen gemaakt kunnen worden. Meerdere leerlingen kunnen de tijdslijn bewerken. Er kunnen filmpjes, plaatjes, audiofragmenten, etc... aan gehangen worden., verwachte resultaten; leerlingen hebben verschillende/of één grote tijdslijnen gemaakt. Deze zijn online en altijd aanpasbaar.

M&N, ICT-toepassing; een programma als iMovie. De leerlingen werken met dit programma om bijvoorbeeld practicumopdrachten mee te filmen en te bewerken., verwachte resultaten; leerlingen laten dmv een filmpje zien dat ze de stof en vaardigheden beheersen, Internationalisering Globe, Uitwisseling, dec 2011 daltonweek 1: Hongarije, mrt 2012 daltonweek 2: Zweden, sept 2012 Europa bezoek HP, nov 2012 daltonweek 1: Spanje, jun 2013 daltonweek 3: Letland, ICT, Blog, Skype / Moodle, Globeeuropa.org

wiskunde, ICT-toepassing; socrative.com; een interactieve manier van werken. De docent geeft toepassingen aan, waar de leerlingen interactiev aan kunnen werken dmv bijvoorbeeld iPad/smartphone of netbook, verwachte resultaten; meer zelfstandigheid van de leerling/ interactievere lessen/ aantrekkelijke methode

K&C, ICT-toepassing; animatie/iMovia oid. Social media, verwachte resultaten; leerlingen hebben een animatie gemaakt. Filmpje gemaakt en bewerkt. (bij drama op VP wordt er gebruik gemaakt van Facebook om een personage te creeëren en die uit te diepen, ik weet niet of deze overgenomen wordt, maar ben zelf erg enthousiast).

BO, ICT-toepassing; nog geen concreet plan van gezien, maar verwacht zelf teletop., verwachte resultaten

Opbrengsten | KHE

Bovenbouw

functioneringsgesprekken met resultaatgerichte afspraken september afgerond

reflectiecyclus inbouwen: met daarin toetsanalyse en resultaatanalyse

In elke daltonweek, voor de herkansingen de balans opmaken met docenten

PTA - controle en gesprek

mentoraat gericht op resultaten

Onderbouw

Determinatie, toetsen, determinerende opdrachten, 'zelfadviezen als zelfportretten'

Begeleiding | SBA

mentorschap

mentor zijn

mentorlessen

LOB

in contact met, leerlingen, docenten (collega's), ouders

Zelfadvies en vakoverstijgende reflectie

meer uniformiteit (ook ACD)

PLZ, plan, blog, zelfadvies

LOS-evaluatie

individuele leerling

leerlingbesprekingen

BAT

coach-uur

docenten leren samen | CHU

individuele leervragen

groepjes met verwante leervragen aan het leren / werk

Digitaal bekwaamheidsdossier

onderwijsontwikkeling | MTM

PDCA voor aanspreekpersonen

ondersteuning aanspreekpersonen bij het hanteren van de PDCA-cyclus in hun discipline overleggen.

cultuurprogramma

kwaliteitsverbetering door inzet experts, versterken rode lijn in drie jaar, ....

culturele activiteiten

gevolgen bezuinigingsbeleid / verbinding met lesinhoud versterken

leerlijnen

versterking verbinding leerlijnen met lesstof

doorlopende leerlijnen onderbouw bovenbouw, aansluiting onderbouw bovenbouw

vakreflectie en feedback

gelijktrekken SE-CE cijfers

time on task in de les / activerende didactiek

inhoud daltonuren

hoe geef je inhoud aan je daltonuren, experimenteren met concrete inhoud.

invulling en implementatie schoolbreed toetsingsbeleid

advies aan schoolleiding, na antwoord SL aan de slag met concrete invulling. Komend jaar eerste stappen zetten in implementatie.