นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบ m-Learning

2. หลักการที่เกี่ยวข้องกับระบบ m-learning

3. E-book

3.1. ความหมาย

3.1.1. e-Bookย่อมาจากคำว่า Electronic Book หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูล ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์

3.2. ประเภท

3.2.1. E-Books มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1.Hyper Text Markup Language (HTML) 2.Portable Document Format (PDF) 3.Peanut Markup Language (PML) 4.Extensive Markup Language (XML)

3.3. ข้อดีข้อเสีย

3.3.1. ข้อดี 1. อ่านที่ไหน เมื่อไหร่ ได้ตลอดเวลา เนื่องจากพกไปได้ตลอดและได้จำนวนมาก 2. ประหยัดการตัดไม้ทำลายป่า เพราะไม่ต้องตัดไม้มาทำกระดาษ 3. เก็บรักษาได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ ประหยัดค่าเก็บรักษา ข้อเสีย 1. ต้องอาศัยพลังงานในการอ่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือแบตตารี่ 2. เสียสุขภาพสายตา จากการได้รับแสงจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 3. ขาดความรู้สึก หรืออรรถรส หรือความคลาสสิค

3.4. ประโยชน์

3.4.1. สำหรับผู้อ่าน 1. ขั้นตอนง่ายในการอ่าน และค้นหาหนังสือ 2. ไม่เปลืองเนื้อที่ในการเก็บหนังสือ 3. อ่านหนังสือได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับสำนักพิมพ์และผู้เขียน 1. ลดขั้นตอนในการจัดทำหนังสือ 2. ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการจัดพิมพ์หนังสือ 3. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ

4. สื่อมัลดิมีเดีย(Multimedia)

4.1. ความหมาย

4.2. องค์ประกอบของมัลติมีเดีย

4.3. ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

5. M-Learning (Mobile Learning)

5.1. ความหมาย

5.2. คุณลักษณะสำคัญของ Mobile Learning

5.3. ประเภท

6. Cloud Computing

6.1. ความหมาย

6.2. ประเภท

6.3. รูปแบบการให้บริการ

6.4. ข้อดี

6.5. ข้อเสีย

7. ห้องเรียนเสมือน ( Virtual Classroom )

7.1. ความหมาย

7.2. ประเภทของห้องเรียนเสมือน

7.3. ข้อดี

7.4. ข้อเสีย

8. E-Learning

8.1. ความหมาย

8.2. ประเภท

8.3. ประโยชน์ของ "e-Learning"

8.4. ข้อดี

8.5. ข้อเสีย