Ринок праці

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ринок праці by Mind Map: Ринок праці

1. Фактори попиту на працю

1.1. рівень цін на трудові ресурси

1.2. попит на продукцію, вироблену за допомогою трудових ресурсів

1.3. технологічні зміни

1.4. ціни й обсяги ресурсів - замінників праці

2. Фактори пропозиції праці

2.1. кількість працівників

2.2. рівень народжуваності, смертності та міграції

2.3. фізична можливість працювати

2.4. доступність інших джерел доходу, відмінних від заробітної плати

3. Чинники впливу на ринок праці

3.1. демографічнап ситуація

3.2. кількість населення

3.3. економічна активність наслення

3.4. процеси міграції

3.5. діяльність профспілок

3.6. фази економічного циклу

4. Форми та системи оплати праці

5. Причини диференціації заробітної плати

6. Крива індивідуальної пропозиції праці