CHỦ NGHĨA HOÀN HẢO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHỦ NGHĨA HOÀN HẢO by Mind Map: CHỦ NGHĨA HOÀN HẢO

1. Khái niệm

1.1. chủ nghĩa hoàn hảo

2. Phân biệt

2.1. Khái niệm

2.1.1. chủ nghĩa hoàn hảo

2.1.2. phấn đấu vì sự xuất sắc

2.1.3. rối loạn nhân cách ái kỷ

2.2. Các kiểu mẫu

2.2.1. nỗ lực hoàn hảo

2.2.1.1. người nỗ lực hoàn hảo

2.2.2. lo âu về sự hoàn hảo

2.3. Các nhóm người

2.3.1. người cầu toàn thích nghi

2.3.2. người cầu toàn không thích nghi

3. Nguyên nhân

3.1. Khách quan

3.1.1. xã hội hóa

3.1.2. nghĩ người khác chỉ thích mình khi bản thân hoàn hảo

3.2. Chủ quan

3.2.1. Rối loạn nhân cách thể ám ảnh cưỡng chế (cần phân biệt rối loạn ám ảnh cưỡng chế)

3.2.2. Bộ 3 câu trả lời cho câu hỏi "lúc nhỏ nếu bạn mà gặp nạn thì có người thân nào đến giúp bạn ko?"

4. Hệ quả

4.1. Tích cực

4.1.1. tạo động lực thúc đẩy bản thân đạt được mục tiêu

4.1.2. trở nên khôn ngoan, sáng suốt và cảm hứng trong việc tìm kiếm chân lý của họ

4.2. Tiêu cực

4.2.1. Bản thân

4.2.1.1. dễ rơi vào trạng thái trầm cảm khi không đạt được mục tiêu

4.2.1.2. mắc cái rối loạn về tâm lý

4.2.1.3. Rối loạn ăn uống

4.2.2. Gia đình

4.2.2.1. Khiến bạn người xung quanh thường xuyên rơi vào tâm trạng mình là kẻ thiếu sót

4.2.3. Công việc

5. Biểu hiện

5.1. chỉ trích bản thân gay gắt khi không đạt được tiêu chuẩn của bản thân

5.2. hành động với tư duy "có tất cả hoặc không gì cả"

5.3. tránh né khuyết điểm của bản thân

5.4. căng thẳng và không ngừng theo đuổi mục tiêu

5.5. luôn luôn giữ bản thân ở trạn thái an toàn

5.6. Yêu cầu cao cho bản thân và người khác

6. Các bệnh lý liên quan

6.1. rối loạn nhân cách lo âu

6.2. rối loạn nhân cách tránh né

6.3. trầm cảm

6.4. rối loạn ăn uống

6.5. tự sát

7. Trị liệu

7.1. xây dựng "lòng tự trọng cơ bản"

7.2. liệu pháp điều chỉnh nhận thức-hành vi

8. Vấn đề