propietats dels materials

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
propietats dels materials by Mind Map: propietats dels materials

1. Quimiques

1.1. Corrosio

1.2. Occidacio

2. Fisiques

2.1. massa

2.2. porositat

2.3. isotrofia

2.4. translusid

2.5. densitat

2.6. absorsio

3. tecnologuiques

3.1. elestisitat

3.2. ductilitat

3.3. mal.leabilitat

3.4. fusibilitat

3.5. soldabilitat

4. ecologiques

4.1. biodegradables

4.2. toxiques

4.3. reciclables

4.4. reutilitzables

5. mecaniques

5.1. resistencia

5.2. duresa

5.3. elastisitat

5.4. plasticitat

5.5. tenasitat

6. compasitat

7. capilaritat