Verduurzaming MIRT 2018 jaarplan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Verduurzaming MIRT 2018 jaarplan by Mind Map: Verduurzaming MIRT 2018 jaarplan

1. bijeenkomst opdrachtgevers en RWS/ Prorail over (on)mogelijkheden marktbenadering / Roel Nijsten (bestuursstaf RWS)

1.1. Product: richtinggevende uitspraken voor OG op 2 thema's obv voorlopers & redeneerlijnen IenW breed

2. 1. Duurzaam OG/ON duurzaamheid in opdrachten leren doen onderling (modaliteiten). Anneke, Peter, Ton (prorail) ism Henriette => netwerkvorming

2.1. Alle (concept) MIRT opdrachten gezamenlijk bespreken

2.2. Aandachtspunten bespreken in stuurgroep

2.3. Coordinatoren per modaliteit

2.3.1. OVS: Ton

2.3.2. Wegen: ?

2.3.3. Lucht?

2.3.4. PVP: ?

2.4. Hulp bij opstellen opdracht

3. 2. Opdrachten inhoudelijk/ 5 verdiepingsprojecten CE, CO2 + relatie met 6 / Ireen, Renee

3.1. 1. InnovA58

3.1.1. Anneke: Bas H mailen voor akkoord

3.2. 2. 1e Heinenoordtunnel, Hoog Burel

3.2.1. Is ook VenR!

3.2.1.1. RWS checken of ze willen (actie Ireen)

3.3. 3. Grebbedijk, HWBP, (lead: waterschap)

3.3.1. Peter Kiela bevestiging mailen!

3.4. 4 KRW

3.5. 5. Station Delft Zuid

4. 3. Verdiepend thema Circulaire Economie en update handreiking Energie & Klimaat (incl. duurzame mob) / Henriette, Machiel, Suzan

4.1. CE: Gesprek met naam ( Van CE binnen RWS.). Rene: wie binnen DGMI? Actie Ireen/ rene

4.1.1. Organiseren van themasessie a la nov 2016. Wie doet dit + planning. Er gaat in april/ mei brief naar de TK over CE? Leuk om daar MIRT kleine passage over op te nemen. Actie Rene

4.2. Duurzame Mobiliteit: Rob de Groot + Anneke gesprek met Mariette.

4.2.1. Organiseren themasessie vgl nov.2016 (wie vd BOA?)...rond zomer 2018

4.3. Update verdiepende handreiking Energie&Klimaat: Suzan&Patricia, najaar 2018 (voortbouwend op offerte /strategie energieneutrale netwerken 2030

5. 4. Verbreding naar V&R / Renee en David Janssen

5.1. En BenO (SLA, pakket B)

6. 5. Communicatie / Yvonne + Anneke

6.1. Sessies met kwartiermakers gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s

6.1.1. Yvonne ism Rob vh MIRT leerplatform en Anneke

6.2. Regio’s (gemeenten / provincies)

6.2.1. Yvonne bespreekt met Rob vh MIRT leerplatform, sessie voor beleggen

6.3. Richting Bewindspersonen: yvonne maakt opzet nota. Erwin probeert DCO zo ver te krijgen dat ze een datum plannen. Gesprek met z’n allen doen

7. 7) Resultaat eind van het jaar: handreiking 2.0 / Henriette, Suzan, Machiel ism werkgroep

7.1. Verdieping op CE, update klimaat energie (inclusief duurz mobiliteit)

7.2. brede handreiking: Verbreding naar VenR, DuMo, input uit leertraject

7.3. Meer project informatie erin

7.4. Meer input vd regio’s erin

7.5. Meer markt erin

8. 6. afwegingskader BSR besluitvorming MIRT, SLA, V&R

8.1. Verhouding mkba / raming / handreiking business cases

8.2. Toepassing in casuïstiek / Anneke en Peter

8.3. Communicatie / Anneke en Peter

8.4. FMC