Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GODSDIENSTEN by Mind Map: GODSDIENSTEN

1. Hindoeïsme

1.1. Symbool

1.1.1. Aum

1.2. Gebouw

1.2.1. Mandirs

1.3. Heilige Boeken

1.3.1. Taal : Sanskriet

1.3.1.1. Veda's

1.3.1.2. Shruti

1.3.1.3. Smriti, vooral de Bhagavad Gita

1.4. Tijd

1.4.1. +/- 2000 V.C.

1.5. BRAHMA, VISJNOE , SHIVA

2. Jodendom

2.1. Symbool

2.1.1. Davidster

2.2. Gebouw

2.2.1. Synagoge

2.3. Heilige Boeken

2.3.1. Taal : Hebreeuws

2.3.1.1. Thora

2.3.1.2. Tenach

2.4. Stichter en Tijd

2.4.1. Mozes, Abraham , David

2.4.2. +/- 1800 V.C.

2.5. JHWH

3. Christendom

3.1. Symbool

3.1.1. Kruisteken

3.1.2. Ichtus

3.2. Gebouw

3.2.1. Kerk

3.3. Heilige Boeken

3.3.1. Taal : Grieks

3.3.1.1. Bijbel

3.3.1.1.1. Oude Testament

3.3.1.1.2. Nieuwe Testament

3.4. Stichter en Tijd

3.4.1. Jezus

3.4.2. +/- 30 N.C.

3.5. Christelijke stromingen :

3.5.1. Rooms-Katholiek

3.5.2. Oosters-Orthodox

3.5.3. Protestants

3.5.4. Anglicaans

3.6. GOD

4. Islam

4.1. Symbool

4.1.1. De wassende maan en ster

4.2. Gebouw

4.2.1. Moskee

4.3. Heilige Boeken

4.3.1. Taal : Arabisch

4.3.1.1. Koran

4.4. Stichter en Tijd

4.4.1. Mohammed

4.4.2. 622 N.C.

4.5. 5 zuilen

4.5.1. De geloofsbelijdenis (sjahada)

4.5.2. 5x per dag bidden (salat of salah)

4.5.3. armenbelasting (zakat of zakah)

4.5.4. 1x in je leven naar Mekka (hadj, hajj of haj)

4.5.5. Vasten tijdens ramadan (saum/sawm of siyam)

4.6. ALLAH